01.10.2012

Meer testosteron en rode bloedcellen door Royal Jelly

Meer testosteron en rode bloedcellen door Royal Jelly

Bijenlarven groeien uit tot supervruchtbare en robuuste koninginnenbijen als ze 'koninginnengelei' - in het Engels en in de supplementenshop: Royal Jelly - gevoerd krijgen. Op mensen heeft Royal Jelly een enigszins vergelijkbaar effect, aldus studies zoals het Japanse onderzoek dat binnenkort verschijnt in Nutrition Journal. De Japanners gaven Royal Jelly maandenlang aan volwassenen van 42-83 jaar, en zagen dat daardoor hun testosteronspiegel en hun aanmaak van rode bloedcellen toenam.

Studie

De dosis die de onderzoekers uitprobeerden was aan de hoge kant. Dagelijks dronken de dertig proefpersonen in de experimentele groep 100 ml vloeistof waarin 3 gr Royal Jelly was opgelost [RJ]. Een controlegroep dronk 100 ml van een vloeistof zonder actieve stoffen [Control]. De toediening duurde 6 maanden.

De onderzoekers keken om te beginnen naar allergische bijwerkingen. Hoewel de Japanners Royal Jelly blijven beschouwen als a causative allergen, vonden ze die bijwerkingen niet bij hun proefpersonen.

Resultaten
Wat de onderzoekers wel vonden was om te beginnen een verhoging van de testosteronspiegel. De Japanners speculeren dat die het gevolg is van een toegenomen omzetting van DHEA in testosteron, maar eerlijk gezegd geloven wij daar niet zo in.


Meer testosteron en rode bloedcellen door Royal Jelly


Meer testosteron en rode bloedcellen door Royal Jelly


In de tweede plaats zagen de onderzoekers een lichte toename van het aantal rode bloedcellen [RBC] in het bloed van de Royal Jelly-gebruikers, en een daarmee samenhangende verhoging van de hematocrietwaarde van het bloed [Ht]. Beide effecten zijn het indirecte gevolg van de verhoogde testosteronspiegel, vermoeden de Japanners.


Meer testosteron en rode bloedcellen door Royal Jelly


De insulinogenic index [IGI] nam toe door de suppletie. Dat wil zeggen dat de proefpersonen meer insuline aanmaakten als ze glucose toegediend kregen. Hun insulinegevoeligheid werd dus groter. De onderzoekers schrijven ook dat effect toe aan de gestegen testosteronspiegel.

Sponsor
Het onderzoek is niet bekostigd door de supplementenindustrie, maar door de Japanse overheid.

Bron:
Nutr J. 2012 Sep 21;11(1):77. [Epub ahead of print].

Meer:
Klein beetje Royal Jelly verhoogt testosteronspiegel met 20 procent (25-7-2012)
Verhoging testosteronspiegel door Royal Jelly is ook anti-verouderingseffect (24.03.2011)