Opgeladen: 4-11-2017
Opgeborgen in: Krachttraining, Duurtraining, Kankerpreventie, Langer leven
Translation: No translation yet

Voor je gezondheid is krachttrainen net zo belangrijk als lopen, fietsen of zwemmen

Voor je gezondheid is krachttrainen net zo belangrijk als lopen, fietsen of zwemmen
Krachttrainen, in de vorm van jezelf afbeulen in de gym of thuis oefeningen doen, is net zo goed voor de gezondheid als wandelen, fietsen of zwemmen. Dat blijkt uit het grootste onderzoek naar de gezondheidseffecten van verschillende bewegingsvormen dat tot nu toe is verschenen.

Richtlijnen

De wereldgezondheidsorganisatie WHO vindt dat mensen minstens vijf dagen per week een half uurtje moeten wandelen of fietsen, en daarnaast ook nog minstens twee keer per week aan krachttraining moeten doen. Krachttrainen in een gym is volgens de WHO net zo goed als thuis oefeningen doen.


Voor je gezondheid is krachttrainen net zo belangrijk als lopen, fietsen of zwemmenDe meeste mensen halen die normen niet. Zo'n 55 procent van de Australiërs haalt bijvoorbeeld het dagelijkse half uurtje wandelen niet. Komt daar ook nog de norm van twee keer krachttrainen per week bij, dan haalt 85 procent van de Australiërs de normen niet.

Studie
De onderzoekers, verbonden aan de universiteit van Sydney, gebruikten gegevens van 80306 dertigplussers die in 1994-2008 waren verzameld in de Health Survey for England en de Scottish Health Survey.

Resultaten
Krachttraining verminderde de sterftekans meer dan aerobe beweging, maar de studiedeelnemers die aan beide bewegingsnormen voldeden hadden de beste perspectieven.


Voor je gezondheid is krachttrainen net zo belangrijk als lopen, fietsen of zwemmenDe studiedeelnemers die aan krachttraining deden, hadden 31 procent minder kans om aan kanker te overlijden dan studiedeelnemers die dat niet deden. Tegen sterfte door hart- en vaatziekten beschermde krachttraining in dit onderzoek niet. Aerobe beweging deed dat weer wel: de studiedeelnemers die de norm van het halve uurtje wandelen per dag haalden, reduceerden hun kans op cardiovasculaire sterfte met 22 procent.

Conclusie
"The study shows exercise that promotes muscular strength may be just as important for health as aerobic activities like jogging or cycling", concludeert onderzoeker Emmanuel Stamatakis in een persbericht. [sciencedaily.com November 1, 2017] "And assuming our findings reflect cause and effect relationships, it may be even more vital when it comes to reducing risk of death from cancer."

"When people think of strength training they instantly think of doing weights in a gym, but that doesn't have to be the case. Many people are intimidated by gyms, the costs or the culture they promote, so it's great to know that anyone can do classic exercises like triceps dips, sit-ups, push-ups or lunges in their own home or local park and potentially reap the same health benefits."

Bron:
Am J Epidemiol. 2017 Oct 31. doi: 10.1093/aje/kwx345. [Epub ahead of print].

Meer:
In combinatie met andere vormen van lichaamsbeweging vergroot krachttraining de overlevingskans van kankeroverlevers (9-10-2017)
Grote biceps en triceps? Een teken van gezondheid, meneer... (29-8-2017)
Red Blood Cell Width Distribution: nog een manier waarop krachttraining de levensduur verlengt (10-4-2015)


Krachttraining + actieve leefstijl = meer dan halvering kans diabetes

Krachttraining is een medicijn tegen schizofrenie

Krachttraining en cardio tijdens de chemokuur

Krachttraining + actieve leefstijl = meer dan halvering kans diabetes
Een paar krachttrainingen per week verminderen de kans op diabetes-2 met een derde. En als je daarbij ook nog een beetje fietst, wandelt, zwemt of hardloopt, dan neemt de kans op diabetes af met zelfs zestig procent.

Krachttraining is een medicijn tegen schizofrenie
Als mensen met schizofrenie twee keer per week een uurtje trainen in een sportschool of krachthonk vermindert de ernst van hun ziekte.

Krachttraining en cardio tijdens de chemokuur
Tien jaar geleden vertelden artsen kankerpatiënten nog dat ze het vooral rustig aan moesten doen, en zich niet teveel moesten inspannen.