Opgeladen: 14-5-2022
Opgeborgen in: Rommelhok
Translation: Gardening makes you healthier (15-5-2022)

Tuinieren maakt je gezonder

Je geestelijke en lichamelijke gezondheid gaat met stappen vooruit als je gaat tuinieren. En dat roepen we niet zomaar, maar na lezing van een inspirerende metastudie die in 2017 verscheen in Preventive Medicine Reports.


Tuinieren maakt je gezonderStudie
Masashi Soga, een onderzoeker van de universiteit van Tokio, traceerde 21 studies waarin onderzoekers gezondheidseffecten van tuinieren hadden gemeten.

De meeste studies waren trials waarin onderzoekers een groep proefpersonen hadden laten tuinieren en een andere groep niet. Soga vond ook een aantal observationele studies, die de gezondheid van een groep tuinierders vergeleek met een groep mensen zonder groene vingers. Studies van het eerste type zijn doorgaans veelzeggender dan studies van het tweede type.

Resultaten
De meeste studies vonden positieve trends als het om fysieke of psychologische gezondheidseffecten ging. Die liepen uit van een verlaging van het lichaamsgewicht, de hartslag en de cortisolspiegel, tot een afname van gevoelens van vermoeidheid, spanning, depressie en angst.

Lang niet alle studies vonden statistisch significante verbanden, maar de optelsom van alle uitkomsten was dat wel.

Klik op de onderstaande figuur voor een grotere versie.


Tuinieren maakt je gezonderMechanisme
Soga kan uit de metastudie niet afleiden hoe tuinieren de gezondheid bevordert, maar op basis van de wetenschappelijke literatuur formuleert hij wel een tweetal mogelijke mechanismes. Eentje is dat tuinieren fysieke activiteit inhoudt, en lichaamsbeweging is nu eenmaal gezond. Hoe meer je beweegt, hoe beter je gezondheid.

Een tweede mogelijke verklaring, die de eerste trouwens niet uitsluit, is dat tuinierders door hun tuin gezonder eten. Een tuin levert verse groenten, fruit en kruiden, waardoor de kwaliteit van de voeding sterk kan verbeteren. Dat geldt dubbel en dwars als de opbrengst van een tuin geen residuen van bestrijdingsmiddelen bevat.

Wijzelf, ongehinderd door kennis van zaken, schuiven bij deze graag onze eigen verklaring naar voren. Die is alleen relevant voor de mentale effecten van tuinieren, maar toch. Op een manier die we niet helemaal doorgronden verhoogt tuinieren de activiteit van het 'hersengroeihormoon' BDNF.

Conclusie
"With an increasing demand for reduction of health care costs worldwide, our findings have important policy implications", concluderen Soga en zijn collega's.


Tuinieren maakt je gezonder"The results presented here suggest that gardening can improve physical, psychological, and social health, which can, from a long-term perspective, alleviate and prevent various health issues facing today's society."

"We therefore suggest that government and health organizations should consider gardening as a beneficial health intervention and encourage people to participate in regular exercise in gardens."

Bron:
Prev Med Rep. 2016 Nov 14;5:92-9.

Meer:
Sauna maakt fitte mensen nog gezonder (16-8-2018)
Kennis over lichaamsbeweging maakt lichaamsbeweging gezonder (31-7-2017)
Geen suiker meer in koffie en thee maakt je dieet in één klap een beetje gezonder (24-3-2017)


Wil je langer leven? Neem een hond Hoe bomen je immuunsysteem sterker maken Wil je langer leven? Verlaat elke dag even je woning

Wil je langer leven? Neem een hond
Mensen met een hond hebben een beduidend lagere sterftekans dan mensen zonder een trouwe viervoeter.

Hoe bomen je immuunsysteem sterker maken
In een bomenrijke omgeving zitten er allerlei essentiële oliën en andere stoffen in de lucht die Natural Killer Cells effectiever en agressiever maken.

Wil je langer leven? Verlaat elke dag even je woning
Als je zo lang mogelijk wilt leven, ga dan elke dag even naar buiten - en blijf niet de ganse dag binnen zitten. Ook als je binnenshuis een fitnesscentrum hebt, goed gezelschap en een gevulde koelkast, ga naar buiten.