Opgeladen: 8-9-2017
Opgeborgen in: Depressie, Magnesium
Translation: Trial: magnesium effective antidepressant (18-11-2017)

Trial: magnesium werkt als antidepressivum

Een kleine maand geleden schreven we een stukje over een studie waarin magnesiumsuppletie depressie verlichtte. Da's mooi - maar de onderzoekers hadden geen placebogroep in hun studie opgenomen. En da's weer minder. Een attente lezer stuurde ons een ander onderzoek over suppletie met magnesium en depressie. Mèt een placebogroep.

Studie
Voedingswetenschappers van de Shahid Sadoughi University in Iran verdeelden 60 proefpersonen met een depressie in 2 groepen. Gedurende 8 weken slikte de ene groep een placebo, en de andere elke dag 500 milligram magnesiumoxide. De onderzoekers gebruikten een product van het Amerikaanse 21st Century Healthcare.


Trial: magnesium werkt als antidepressivumDe proefpersonen hadden weinig magnesium in hun bloed. Bij gezonde mensen zit de magnesiumspiegel ergens tussen 1.7 en 2.3 milligram per deciliter bloed. Toen de proef begon zaten de proefpersonen in beide groepen op 1.8 milligram magnesium per deciliter. Da's niet ongewoon. In moderne samenlevingen hebben de meeste mensen een lage magnesiumspiegel.

Dagelijks zouden volwassenen ongeveer 300-400 milligram magnesium per dag moeten binnenkrijgen. Omdat we steeds meer industrieel geproduceerde voedingsmiddelen met weinig magnesium eten, halen de meeste mensen die norm niet.


Trial: magnesium werkt als antidepressivumResultaten
Magesiumsuppletie verhoogde de magnesiumspiegel - maar die bleef binnen de normale waarden. [Tabel]

De onderzoekers bepaalden de ernst van de depressie aan de hand van de Beck Depression Inventory-II-vragenlijst, en zagen dat in beide groepen de depressies afzwakten. De afname in de magnesiumgroep (16 punten) was echter significant groter dan in de placebogroep (10 punten).


Trial: magnesium werkt als antidepressivumBij een doorsnee-proefpersoon in de placebogroep veranderde een matige depressie in een lichte, bij een doorsnee-proefpersoon in de magnesiumgroep verdween een matige depressie volkomen.

Mogelijk mechanisme
"Magnesium has a pivotal role in synaptic function, especially in the brain's hippocampus neurons", schrijven de onderzoekers. "In addition to being an inhibitory regulator in NMDA channels, magnesium has also an excitatory effect on production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and cyclic adenosine monophosphate response element-binding protein in the brain."

"Cyclic adenosine monophosphate response element-binding protein is a protein that regulates the activity of the genes affecting the function of human brain, especially the genes involved in the production of dopamine. BDNF is a neurotropic factor widely expressed in the central nervous system, playing an important role in the evolution of brain, survival, and maintenance of neurons."

"Furthermore, BDNF also has a role in inhibition of NMDA channels."

"In some studies, increased expression of the BDNF gene has been observed after treatment with electric shock and some antidepressants. Therefore, magnesium can be effective in improving depression."

Conclusie
"This study indicated that daily consumption of 500 mg magnesium oxide tablet for 8 weeks by individuals with depression and hypomagnesemia results in improvement in both the depression and the status of magnesium in their bodies", schrijven de onderzoekers.

"Therefore, when evaluating patients with depression, evaluation of the serum magnesium status and resolving this deficiency, if present, contribute to better treatment outcomes and thus are recommended."

Bron:
Nutrition. 2017 Mar;35:56-60.

Meer:
Magnesium is een antidepressivum (12-8-2017)


Meer kans op depressie en dementie bij ouderen met lage zinkspiegel

Depressieve patient herstelt sneller door supplement met vitamine C

Metastudie: alleen visolie met veel EPA effectief tegen depressie

Meer kans op depressie en dementie bij ouderen met lage zinkspiegel
Als je de kans op dementie en andere vormen van mentale veroudering zo klein mogelijk wilt maken, zorg er dan voor dat je voldoende zink binnenkrijgt.

Depressieve patiënt herstelt sneller door supplement met vitamine C
Depressieve mensen die het antidepressivum fluoxetine slikken herstellen sneller als ze ook elke dag een supplement met een gram vitamine C gebruiken.

Metastudie: alleen visolie met veel EPA effectief tegen depressie
Suppletie met visolie is effectief tegen depressie, maar dan moet je wel het juiste type visolie gebruiken.