05.03.2014

Metastudie: alleen visolie met veel EPA effectief tegen depressie

Eicosapentaenoic Acid (EPA)
Suppletie met visolie is effectief tegen depressie, maar dan moet je wel het juiste type visolie gebruiken. Tot die conclusie komen onderzoekers van het New York State Psychiatric Institute in een metastudie. De onderzoekers veegden de gegevens uit 15 trials, waarin een kleine duizend depressieve mensen visolie kregen, bij elkaar en analyseerden de data opnieuw.

Volgens de ene studie beschermt visolie tegen depressie en kan suppletie visolie zelfs nuttig zijn voor mensen die al een depressie hebben, maar volgens de andere studie doet visolie helemaal niets tegen depressie. Recente metastudies concluderen daarom dat de antidepressieve werking van visolie een illusie is. [Mol Psychiatry. 2012 Dec;17(12):1272-82.]

Die onduidelijkheid over de antidepressieve werking van visolie is waarschijnlijk het gevolg van de verschillende soorten supplementen die onderzoekers in experimenten met depressieve mensen hebben gebruikt, ontdekten de New Yorkers. Die supplementen zijn alleen effectief als ze meer van het visvetzuur EPA [structuurformule hierboven] bevatten dan het visvetzuur DHA.


Metastudie: alleen visolie met veel EPA effectief tegen depressie


Onderzoekers hebben de beste resultaten geboekt in trials waarin depressieve mensen dagelijks 1-2 gr meer EPA dan DHA binnenkregen.


Metastudie: alleen visolie met veel EPA effectief tegen depressie


De onderzoekers snappen niet precies waarom EPA wel effectief is tegen depressie, en DHA niet. Een verschil tussen de twee visvetzuren is dat EPA sterker inwerkt op de vetsensor PPAR dan DHA. Maar of die eigenschap iets van doen heeft met de antidepressieve werking van EPA weten de onderzoekers niet.

Bron:
J Clin Psychiatry. 2011 Dec;72(12):1577-84.

Meer:
Krillolie maakt slimmer en voorkomt depressie (21-12-2013)
Langdurig gebruik visolie-capsules voorkomt depressie (19-6-2007)