Opgeladen: 9-7-2019
Opgeborgen in: Anabolica, Anabolica & risico's
Translation: Hormonal recovery after anabolic steroid cycle lasts longer than 4 months, says meta-study (10-7-2019)

Hormonaal herstel na anabolenkuur duurt langer dan 4 maanden, zegt metastudie

Zo'n vier maanden na een anabolenkuur is de aanmaak van hormonen als LH en FSH, die de testes aansporen om testosteron te produceren, weer op niveau. Maar dat geldt niet voor de aanmaak van testosteron. Dat blijkt uit een meta-analyse die Griekse endocrinologen, verbonden aan de University of Ioannina, publiceerden in Sports Medicine.

Studie
De onderzoekers traceerden 11 eerder gepubliceerde studies waarin onderzoekers de concentratie LH, FSH en testosteron bij enkele tientallen anabolengebruikers hadden bepaald voor, tijdens en na hun anabolenkuur, en die ze kon gebruiken voor een meta-analyse. De oudste studies dateerden uit het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw.

In de verzamelde studies keken de onderzoekers 13-24 weken na de anabolenkuren naar het herstel van de concentratie FSH en LH. Dat zijn stuurhormonen, die de testes aanzetten tot de productie van testosteron. Ze keken ook 16 weken na de anabolenkuur naar het herstel van de concentratie van het totale testosteron - en dus niet naar het herstel van het vrije of het biobeschikbare testosteron.

Resultaten
Voor LH [eerste figuur hieronder] en FSH zagen de onderzoekers een volledig herstel van de concentratie.

Dat gold echter niet voor de concentratie testosteron [tweede figuur hieronder]. Die was 4 maanden na de anabolenkuur nog niet hersteld.

Klik op de figuren voor een grotere versie.


Hormonaal herstel na anabolenkuur duurt langer dan 4 maanden, zegt metastudie


Hormonaal herstel na anabolenkuur duurt langer dan 4 maanden, zegt metastudie


Conclusie
"The present meta-analysis showed that serum gonadotropin and endogenous testosterone levels decreased during a period of active anabolic steroids use in male athletes", schrijven de onderzoekers. "Hormone levels gradually returned to normal, although serum testosterone remained lower compared with baseline several weeks following anabolic steroidscessation."

"Moreover, a systematic review of the literature revealed that the effects of long-term anabolic steroids use include testicular atrophy, gynecomastia, and impairment of sperm characteristics in men, as well as clitoromegaly and menstrual irregularities in women, potentially affecting fertility in both sexes."

"Anabolic androgenic steroid abuse has negative, potentially serious long-terms effects on the reproductive system and general health of users; further action is necessary to manage this global public health issue, together with education of the public, athletes, trainers, and healthcare providers."

Bron:
Sports Med. 2017 Sep;47(9):1869-83.

Meer:
Meer anabolen, meer kans op seksuele problemen (28-8-2018)
Helft van de voormalige anabolengebruikers blijft hypogonadaal (3-9-2016)
Hormoonhuishouding anabolengebruikers na een paar jaar onherstelbaar beschadigd - ondanks post cycling therapy (23-8-2016)
Hoe al na één injectie testosteron je lichaamseigen productie van testosteron onderuit gaat (9-8-2016)


Gevolgen van anabolengebruik in topsport op langere termijn vallen mee

De zomer is het anabolenseizoen, zegt professor Google

Kwart van de jonge anabolengebruikers heeft dichtgeslibde kransslagaders

Gevolgen van anabolengebruik in topsport op langere termijn vallen mee
Topsporters die tientallen jaren geleden anabolen hebben gebruikt, hebben meer kans op depressie, angststoornissen en afgescheurde aanhechtingen - maar niet op hart- en vaatziekten.

De zomer is het anabolenseizoen, zegt professor Google
In de zomermaanden, als de zwembaden open en de stranden overvol zijn, is de interesse in anabole steroïden op zijn hoogtepunt. Dit is het bewijs.

Kwart van de jonge anabolengebruikers heeft dichtgeslibde kransslagaders
Dat ontdekten Braziliaanse onderzoekers, verbonden aan de Universidade de Sao Paulo, die een groep van 20 jonge anabolengebruikers bestudeerden.