Opgeladen: 28-8-2018
Opgeborgen in: Risico's van anabolengebruik, Onderzoek naar anabolica, Seksualiteit
Translation: More anabolic steroids, more sexual problems (29-8-2018)

Meer anabolen, meer kans op seksuele problemen

Meer anabolen, meer kans op seksuele problemen
Hoe meer testosteron anabolengebruikers er doorheen jagen, hoe groter hun kans op seksuele problemen in perioden waarin ze geen anabolica gebruiken. Post-cycling therapy lijkt daar niet tegen te beschermen. Dat ontdekten onderzoekers van het Amerikaanse Mayo-ziekenhuis in een onderzoek onder enkele honderden farmacologische bodybuilders.

Studie
De onderzoekers benaderden via negen bodybuildingfora 231 mannelijke anabolengebruikers, die bereid waren om on line vragen over hun seksuele gezondheid en hun anabolengebruik te beantwoorden.

Om eventuele erectiestoornissen op te sporen, gebruikten de onderzoekers een verkorte versie van de IEEF-5 vragenlijst. Een kopie daarvan vind je [hier]. Mannen die een score van 22 of meer halen hebben niets te klagen, mannen van scores van 17-21 kampen met een milde stoornis.

Resultaten
De deelnemers scoorden een beetje hoger op de IEEF-5 als ze op dat moment meer dan 600 milligram testosteron per week injecteerden, ook een oraal anabool steroid of een antioestrogeen gebruikten, en gezond waren.


Meer anabolen, meer kans op seksuele problemen127 gebruikers vertelden dat ze, als ze niet kuurden, een verlaagd libido hadden. Bij 94 andere gebruikers was dat niet het geval. Toen de onderzoekers die twee groepen met elkaar vergeleken, zagen ze dat de kans op libidoverlaging significant groter werd naarmate de mannen meer weken per jaar kuurden, en al meer jaren anabolen hadden gebruikt.

Het gebruik van post-cycling therapy was wijder verbreid in de groep waarbij de libido tussen de kuren door niet verminderde dan in de groep waarbij de libido wel afnam. Dat verschil was echter niet statistisch significant.


Meer anabolen, meer kans op seksuele problemenConclusie
"The current study represents the largest series to date evaluating the impact of high dose, extended duration androgenic-anabolic steroids supplementation on sexual function", vatten de onderzoekers samen. "Results demonstrate that increasing duration and frequency of androgenic-anabolic steroids are associated with higher rates of de novo erectile dysfunction and decreased libido following discontinuation."

"Men with de novo erectile dysfunction were also more likely to report other low testosterone symptoms, such as reduced libido, decreased energy, depression, subjective reduction in muscle mass, and increased subjective adiposity. Inversely, current use of higher testosterone dosage and anti-estrogens are associated with higher current IIEF scores."

Bron:
Transl Androl Urol. 2018 Jun;7(3):483-9.

Meer:
Anabolengebruiker heeft negen keer meer kans op gescheurde aanhechting dan naturelsporter (16-6-2017)
Grootste studie naar cardiovasculaire bijwerkingen van anabole steroïden bevat slecht nieuws voor gebruikers (2-6-2017)
Gevolgen van anabolengebruik in topsport op langere termijn vallen mee (10-4-2017)


Helft van de voormalige anabolengebruikers blijft hypogonadaal
Volgens onderzoekers van de univresiteit van Harvard herstelt bij de helft van de gewezen anabolengebruikers die zijn uitgekuurd de hormoonhuishouding niet.

Dood door anabolen is meestal dood door recreatieve drugs
Dat, en nog veel meer, ontdekten onderzoekers van University of New South Wales.

Hormoonhuishouding anabolengebruikers na een paar jaar onherstelbaar beschadigd - ondanks post cycling therapy
Schokkende uitkomst van onderzoek door endocrinologen van Copenhagen University Hospital.