Opgeladen: 15-4-2023
Opgeborgen in: Langer leven door leefstijl, Deeltijdvasten
Translation: Combining caloric restriction and part-time fasting aligned to circadian rhythm extends lifespan by 35 percent (16-4-2023)

Combinatie calorische restrictie en deeltijdvasten volgens dag-nacht-ritme verlengt levensduur met 35 procent

Het beperken van je calorie-inname kan je levensduur verlengen. Dat effect wordt nog groter in combinatie met deeltijdvasten. En als je daarbij ook nog rekening houdt met je dag-nacht-ritme, dan zou het zomaar kunnen dat je heel, heel erg oud gaat worden.


Het beperken van je calorie-inname kan je levensduur verlengen. Dat effect wordt nog groter in combinatie met deeltijdvasten. En als je daarbij ook nog rekening houdt met je dag-nacht-ritme, dan zou het zomaar kunnen dat je heel, heel erg oud gaat worden.


Studie
Onderzoekers van de University of Texas publiceerden in 2022 in Science een dierstudie waarin ze 6 groepen mannelijke C57BL/6J-muizen levenslang op verschillende manieren voer gaven.

Een eerste groep [AL] mocht eten zoveel en wanneer ze wilden. Dat was de controlegroep. De muizen in de overige 5 groepen kregen 70 procent van het voer dat de muizen in de AL-groep consumeerden. De muizen in die groepen werden dus blootgesteld aan caloric restriction.

Het voederpatroon van de muizen in de CR-spread-groep was het eenvoudigste. De dieren kregen om het uur een beetje voer. Ze aten dus het gehele etmaal door. De muizen in de overige 4 groepen kregen alleen gedurende een vaste periode voer toegediend. Deze dieren werden dus niet alleen blootgesteld aan calorische restrictie, maar ook aan intermittent fasting.

De onderzoekers experimenteerden met 4 verschillende deelvastenschema's.

Twee groepen muizen aten gedurende 12 uur per etmaal. De ene groep kreeg overdag voer [CR-day-12h], de andere 's nachts [CR-night-12h].

Weer twee andere groepen aten gedurende 2 uur per etmaal. De ene groep kreeg overdag voer [CR-day-2h], de andere 's nachts [CR-night-2h].


Het beperken van je calorie-inname kan je levensduur verlengen. Dat effect wordt nog groter in combinatie met deeltijdvasten. En als je daarbij ook nog rekening houdt met je dag-nacht-ritme, dan zou het zomaar kunnen dat je heel, heel erg oud gaat worden.


Resultaten
De muizen die 30 procent minder aten dan muizen normaliter eten, leefden door de bank genomen 10 procent dan normaal. Combineerden de onderzoekers caloric restriction met deeltijdvasten, dan werd de levensverlengende werking twee keer groter. De muizen leefden 20 procent langer.

Of de muizen nu 2 of 12 uur per etmaal mochten eten, dat maakte niet zo veel uit. Een factor was wel of het deeltijdvastenvenster 's nachts of overdag open stond. Mochten de muizen 's nachts eten, dan leefden ze maar liefst 35 procent langer dan normaal. [Figuur]


Het beperken van je calorie-inname kan je levensduur verlengen. Dat effect wordt nog groter in combinatie met deeltijdvasten. En als je daarbij ook nog rekening houdt met je dag-nacht-ritme, dan zou het zomaar kunnen dat je heel, heel erg oud gaat worden.


De onderzoekers maakten gebruik van genomicstechnologie. Daarbij breng je alle veranderingen in genetische activiteit in kaart. Dat resulteert in prikkelende en complexe figuren met frisse kleurtjes, die doorgaans weinig verklaren. Uitermate geschikt om geld voor vervolgonderzoek binnen te harken terwijl je geen flauw idee hebt met welk werkingsmechanisme je nu precies hebt te maken.

De auteurs weten ook niet precies hoe de door hen beproefde vorm van deeltijdvasten de levensduur verlengt. Ze mompelen iets over ontstekingsgenen en pleiten vervolgens voor meer onderzoek.

Extrapolatie
Als je deze uitkomsten naar mensen gaat vertalen, moet je er wel rekening mee houden dat muizen nachtdieren zijn en mensen niet. Bij mensen zou het deeltijdvastenvenster overdag open moeten staan.

Een ander verschil tussen mensen en muizen is dat het metabolisme van muizen fiks hoger is dan dat van mensen. Een deeltijdvastenvenster van 12 uur kan daardoor levensverlengend zijn bij muizen, maar is misschien te lang voor mensen.

Bron:
Science. 2022 Jun 10;376(6598):1192-202.

Meer:
Eet minder uur per dag, en je wordt gezonder (16-12-2019)
Na twintig jaar diabetes type-2 geen insuline meer nodig dankzij intermittent fasting (15-10-2018)
Vroege avondmaaltijd vermindert kans op kanker (23-7-2018)


Deeltijdvasten als preventief diabetesmedicijn L-Carnitine maakt vasten makkelijker en effectiever Door het activeren van stamcellen verjongt vasten je weefsels

Deeltijdvasten als preventief diabetesmedicijn
Deeltijdvasten maakt mannen, die op weg zijn om diabeet te worden, gezonder.

L-Carnitine maakt vasten makkelijker en effectiever
Op z'n tijd is een paar dagen vasten reuze gezond, maar veel mensen hebben er grote moeite mee.

Door het activeren van stamcellen verjongt vasten je weefsels
Als het lichaam tijdens een vastenperiode niet langer glucose als brandstof gebruikt, en vetzuren gaat verbranden, krijgen stamcellen een prikkel om weefsels te verjongen.