Opgeladen: 2-4-2020
Opgeborgen in: Vitamines, Vitamine D, Kanker voorkomen & overleven
Translation: Vitamin D supplements reduce the risk of cancer death (3-4-2020)

Supplementen met vitamine D verminderen kans op sterfte door kanker

Supplementen met vitamine D verminderen kans op sterfte door kanker
Supplementen met extra vitamine D verminderen de kans dat je overlijdt als gevolg van kanker. Tot die conclusie komt de Chinese epidemioloog Yu Zhang, die is verbonden aan Affiliated Hospital of Chengdu University in een metastudie die is verschenen in BMJ.

Studie
Er verschijnt nog steeds verschrikkelijk veel positief wetenschappelijk onderzoek naar vitamine D, maar het gros van dat onderzoek heeft betrekking op vitamine D-spiegels of de geschatte inname van vitamine D via de voeding.

Je moet altijd een beetje oppassen met zulk onderzoek. Als mensen met veel vitamine D in hun bloed gezonder zijn, komt dat dan door vitamine D? Of komen mensen die gezond zijn vaker buiten, waardoor hun lichaam meer vitamine D aanmaakt? Een verband is niet altijd een causaal verband.

Om die reden keek Zhang in zijn metastudie uitsluitend naar trials waarin onderzoekers vitamine D-supplementen aan de ene groep mensen gaven, en een placebo aan een andere. Als zulke trials goed zijn uitgevoerd, laten ze wel causale verbanden zien.

In totaal vond Zhang 52 trials, waaraan in totaal 75454 proefpersonen hadden meegewerkt. De studies keken bovendien naar de meest robuuste gezondheidsvariabele die je maar kunt indenken: naar de sterftekans.

Resultaten
Zhang vond een tendens dat vitamine D-supplementen de kans op sterfte verlaagden, maar die trend was niet statistisch significant. De trend werd sterker toen Zhang uitsluitend keek naar de trials waarin proefpersonen vitamine D3 in plaats van vitamine D2 hadden gekregen, maar die trend was ook daarna nog steeds niet statistisch significant.

Toen Zhang zijn gegevens uitsplitste naar doodsoorzaak, vond hij wel een statistisch significant verschil tussen de placebogroep en de suppletiegroep. Vitamine D-supplementen verminderden de kans op sterfte door kanker met 16 procent.


Supplementen met vitamine D verminderen kans op sterfte door kanker


Bron:
BMJ 2019;366:l4673.

Meer:
AHCC vergroot overlevingskansen kankerpatiënten (31-3-2020)
Polyacetyleen, de onbekende kankerremmer in wortel, sellerie en pastinaak (29-3-2020)
Koolhydraatarm dieet beschermt vrouwen met borstkanker tijdens chemotherapie (4-3-2020)
Luteïne, de kankerremmer uit boerenkool en spinazie (2-11-2019)


Hoge vitamine D-spiegel door supplementen beschermt misschien tegen borstkanker Hoge vitamine D-spiegel verveelvoudigt overlevingskansen kankerpatient Elke dag vijftig microgram vitamine D3 halveert kans darmkanker

Hoge vitamine D-spiegel door supplementen beschermt misschien tegen borstkanker
In epidemiologische studies beschermt een relatieve hoge vitamine D-spiegel tegen borstkanker, maar dat geldt niet voor de trials waarin proefpersonen supplementen met vitamine D slikken. Maar goed, de dosis in die trials is dikwijls bescheiden...

Hoge vitamine D-spiegel verveelvoudigt overlevingskansen kankerpatiënt
Hoe meer vitamine D3 er in het bloed van kankerpatiënten zit, des te groter is de kans dat ze hun ziekte overleven.

Elke dag vijftig microgram vitamine D3 halveert kans darmkanker
De inname van vitamine D moet fors omhoog, zeggen sommige wetenschappers. Als de concentratie van 25-hydroxy-vitamine D in het lichaam stijgt, zal het aantal gevallen van borst-, darm- en prostaatkanker afnemen.