Opgepoetst: 9-4-2022
Opgeladen: 3-6-2011
Opgeborgen in: Suppletie voor meer uithoudingsvermogen, Alfa-liponzuur, Carnitine, Biotine, Creatine, B-vitamines, Q10, Taurine, Resveratrol
Translation: Mitochondrial nutrients for more stamina and more mitochondria (18-6-2011)

Meer stamina en mitochondria door mitochondrial nutrients

Schrijf maar even op: alfa-liponzuur, acetyl-L-carnitine, biotine, vitamine B2, B3 en B6, creatine, Q10, resveratrol en taurine. Stop dat allemaal bij elkaar in een capsule, en je hebt een supplement waarmee hardtrainende duursporters misschien betere tijden neerzetten.


Schrijf maar even op: alfa-liponzuur, acetyl-L-carnitine, biotine, vitamine B2, B3 en B6, creatine, Q10, resveratrol en taurine. Stop dat allemaal bij elkaar in een capsule, en je hebt een supplement waarmee hardtrainende duursporters waarschijnlijk betere tijden neerzetten.


Studie
Onderzoekers van het Shanghai Research Institute of Sports Science noemen de stoffen die we zojuist opsomden mitochondrial nutrients. In 2012 publiceerden ze een studie in de Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, waarin ratten beter reageerden op een extreem trainingsprogramma als ze die mitochondrial nutrients via een slangetje in hun maag gepompt kregen.

De ratten kregen dagelijks per kilo lichaamsgewicht 50 milligram R-alpha-lipoic acid, 100 milligram acetyl-L-carnitine, 0.1 milligram biotine, 15 milligram nicotinamide [vitamine B3], 6 milligram riboflavine [vitamine B2], 6 milligram pyridoxine [vitamine B6], 50 milligram creatine, 5 milligram Q10, 5 milligram resveratrol en 100 milligram taurine.

De onderzoekers gaven een deel van hun ratten geen supplementen en lieten ze ook niet trainen. [SC]

Een ander deel moest 4 weken lang hardlopen in een molentje tot ze er letterlijk bij neervielen. [EC] De onderzoekers gaven de dieren stroomschokken als ze niet meer wilden lopen. Pas als ze niet meer op de schokken reageerden stopte hun workout.

Een derde groep volgde hetzelfde trainingsschema, en kreeg daarbij dagelijks de mitochondrial nutrients toegediend. [EN]

In zowel de EC- als de EN-groep stierf 1 rat tijdens de trainingen. De dieren renden dus echt tot ze letterlijk niet meer konden.

Resultaten
Je ziet hieronder dat de suppletiegroep vanaf het begin langer kon rennen dan de EC-groep. Het effect van de combinatie is kennelijk acuut.


Schrijf maar even op: alfa-liponzuur, acetyl-L-carnitine, biotine, vitamine B2, B3 en B6, creatine, Q10, resveratrol en taurine. Stop dat allemaal bij elkaar in een capsule, en je hebt een supplement waarmee hardtrainende duursporters waarschijnlijk betere tijden neerzetten.


De suppletie verminderde de spierschade. De ratten in de EN-groep had na 4 weken minder creatinekinase [CK] en lactaatdehydrogenase [LDH] in het bloed. Dat zijn merkers voor spierschade.


Schrijf maar even op: alfa-liponzuur, acetyl-L-carnitine, biotine, vitamine B2, B3 en B6, creatine, Q10, resveratrol en taurine. Stop dat allemaal bij elkaar in een capsule, en je hebt een supplement waarmee hardtrainende duursporters waarschijnlijk betere tijden neerzetten.


Schrijf maar even op: alfa-liponzuur, acetyl-L-carnitine, biotine, vitamine B2, B3 en B6, creatine, Q10, resveratrol en taurine. Stop dat allemaal bij elkaar in een capsule, en je hebt een supplement waarmee hardtrainende duursporters waarschijnlijk betere tijden neerzetten.


De mitochondria namen in de EN-groep meer in aantal toe en werden bovendien groter. De mitochondria maakten bovendien meer eiwitten voor de elektrontransportcomplexen I, II and III aan. [Figuur]

De mix van voedingsstoffen verhoogde de aanmaak van signaalmoleculen die betrokken zijn bij de aanmaak van mitochondria: PGC-1alpha, Nrf-1, Tfam, Mfn1, Mfn2 en last but not least estrogen-related receptor-alpha.

Conclusie
"Mitochondrial targeting nutrients might be an effective strategy for improvement of physical performance and fatigue recovery in strenuous endurance exercise", concluderen de onderzoekers.

Humane doses
Als de ratten volwassen mensen van 60 kilo waren geweest, hadden ze dagelijks ongeveer 420 milligram R-liponzuur, 850 milligram acetylcarnitine, 850 microgram biotine, 125 milligram vitamin B3, 50 milligram vitamine B2, 50 milligram vitamine B6, 430 milligram creatine, 45 milligram Q10, 45 milligram resveratrol en 860 milligram taurine gekregen.

Bron:
Scand J Med Sci Sports. 2012 Dec;22(6):764-75.

Meer:
Zwarte bessen maken je fitter, vergroten verbranding van vet tijdens inspanning (2-4-2022)
Heeft het zin om beet root en citrulline met elkaar te combineren? (28-2-2022)
Gelatine kan uithoudingsvermogen met 240 procent verbeteren, claimt vergeten studie (14-2-2022)


Combinatie creatine en HMB verbetert prestaties van roeiers, wielrenners en hardlopers Combinatie van rhodiola en ginkgo verbetert uithoudingsvermogen (zonder training) Door combinatie van BCAA's, citrulline en arginine presteren zwemmers beter bij intervaltraining

Combinatie creatine en HMB verbetert prestaties van roeiers, wielrenners en hardlopers
Sporters in disciplines waarbij verzuring een factor van betekenis is - zoals roeiers, hardlopers en wielrenners - hebben waarschijnlijk baat bij suppletie met creatine en HMB.

Combinatie van rhodiola en ginkgo verbetert uithoudingsvermogen (zonder training)
Suppletie met extracten van Ginkgo biloba en Rhodiola crenulata vergroot het uithoudingsvermogen van jonge mannen.

Door combinatie van BCAA's, citrulline en arginine presteren zwemmers beter bij intervaltraining
Humane studie.