04.12.2012

Kind dat je nodig heeft verlengt je levensduur

Als je kinderen hebt en graag de leeftijd van de zeer sterken wilt bereiken, dan kan het vriezen en kan het dooien. Als je kinderen je nodig hebben, dan neemt je kans op het bereiken van die leeftijd toe. Maar je ruzie hebt met je kind, dan neemt die kans juist met dertig procent af. Dat rapporteren Spaanse en Canadase epidemiologen in BMC Public Health.

Je sociale omgeving bepaalt mee hoe oud je zult worden. Niet voor niks noemen wij, de guitige samenstellers van dit webmagazijn, positieve sociale contacten ook wel eens vitamine S. De onderzoekers probeerden met gegevens, die waren verzameld in de Aging in Leganes-studie, die levensverlengende rol van de sociale omgeving in kaart te brengen.

In de Aging in Leganes-studie volgden onderzoekers een groep van bijna zestienhonderd inwoners van Leganes in Madrid van 1993 tot 2008. Toen de studie begon waren alle deelnemers 65 jaar of ouder. De onderzoekers brachten met vragenlijsten in beeld of de deelnemers een goede relatie hadden met hun kinderen of levenspartners hadden, of ze maatschappelijk actief waren en of ze een belangrijke functie in hun familie vervulden.

In de jaren die volgden bleek dat de deelnemers die met hun kind een slechte relatie hadden dertig procent meer kans hadden op overlijden dan deelnemers met een normale relatie. Een kind dat zijn ouders nog steeds nodig heeft - op wat voor manier dan ook - was daarentegen een levensverlengende factor in het leven. Deelnemers die aangaven dat ze nog steeds een belangrijke ouderlijke rol speelden in het leven van hun kroost hadden dertig procent minder kans om te overlijden dan deelnemers die niet belangrijk in het leven van hun kinderen waren.

Een kind dat niet wil deugen, en zich bijvoorbeeld geregeld bij je thuis moet verstoppen voor de politie, is dus niet per definitie een slecht kind - zolang meneer tenminste geen ruzie met je maakt. De grafiek onderaan de pagina illustreert de levensverlengende werking van het nodig-zijn-voor-je-kinderen.


Kind dat je nodig heeft verlengt je levensduur


Kind dat je nodig heeft verlengt je levensduur


Mocht je zo onverstandig zijn geweest om je kinderen zo zelfstandig op te voeden dat ze je niet meer nodig hebben, of verkeer je op voet van oorlog met je kinderen, dan hebben de onderzoekers goed nieuws voor je. Het positieve gezondheidseffect van stoppen met roken is groter dan dat van de ouderlijke functie. Nog belangrijker is frequente intensieve lichaamsinspanning. Ruzie met je kinderen? Naar de sportschool!

Bron:
BMC Public Health. 2009 Sep 18;9:351.

Meer:
Vitamine S verlengt levensduur (14-5-2012)
Langdurig huwelijk is levensverlengend (20-8-2009)
S-Words verlengen levensduur van schrijvers en psychologen (19-4-2008)