14.05.2012

Vitamine S verlengt levensduur

Vitamine S - lees: het totaal aan sociale contacten in je leven - verlengt je levensduur. Maar als je ouder wordt heb je er wel steeds meer van nodig. Dat blijkt uit een een studie die is verschenen in de Journal of Aging and Health.

Studie
Het onderzoek waarover dit stukje gaat komt uit de koker van Patricia Thomas van het Population Research Center [Link], een onderdeel van de University of Texas at Austin.

Voor haar studie gebruikte Thomas gegevens van 1667 zestigplussers die tussen 1986 en 2005 waren verzameld in het Americans' Changing Lives Survey. De deelnemers hadden in het verleden vragen beantwoord over hun sociale contacten. Thomas wist dus hoe vaak de deelnemers spraken met vrienden, buren en familieleden, hoe vaak ze bij hen over de vloer kwamen, hoe vaak ze al of niet religieuze bijeenkomsten bezochten en hoeveel uur ze besteedden aan vrijwilligerswerk.

Aan de hand van haar gegevens verdeelde Thomas de deelnemers over vijf groepen of Classes. De grootste groep was Class 1. De mensen in die groep hadden aanvankelijk veel sociale contacten, maar die contacten werden een beetje minder naarmate de tijd verstreek.


Vitamine S - lees: het totaal aan sociale contacten in je leven - verlengt je levensduur. Maar als je ouder wordt heb je er wel steeds meer van nodig. Dat blijkt uit een een studie die is verschenen in de Journal of Aging and Health.


Vitamine S - lees: het totaal aan sociale contacten in je leven - verlengt je levensduur. Maar als je ouder wordt heb je er wel steeds meer van nodig. Dat blijkt uit een een studie die is verschenen in de Journal of Aging and Health.


Resultaten
Vervolgens bepaalde Thomas de kans op sterfte in elk van de vijf Classes. Die was het hoogste in Class 5: de groep van mensen met relatief weinig sociale contacten toen de studie begon, en nog minder toen de studie vorderde. In de tabel hierboven staat de sterftekans van die groep op 1.

Als je ziek bent, en je bijvoorbeeld het huis niet meer uitkomt, is het verdraaid moeilijk om aan voldoende Vitamine S te komen. Gezondheid is ook een voorwaarde voor een sociaal leven. Toen Thomas dat effect wegpoetste met statistiek, werd duidelijk wanneer Vitamine S levensverlengend werkt: als je je hele leven er al veel van binnenkrijgt, en je naarmate je ouder wordt de dosis nog een beetje verder verhoogt.

Conclusie
"This suggests that social integration through social engagement can be important for mortality risk", concludeert Thomas. "However, this protection may depend on maintaining high levels of social engagement over time."

Bron:
J Aging Health. 2012 Jun;24(4):547-68.

Meer:
Tevreden mannen leven langer, tevreden vrouwen niet (31-3-2012)
Tevreden mensen leven langer (25-3-2012)
Fit en zonder slechte luimen leef je langer (3-3-2012)