Opgeladen: 21-12-2016
Opgeborgen in: Psychologie, Psychologie & longevity
Translation: No translation yet

Intelligente mensen gelukkiger op zichzelf dan in gezelschap van vrienden

Als je slimmer bent dan de mensen om je heen, dan kan het contact met vrienden je knap ongelukkig maken. Je bent gelukkiger als je op jezelf bent, schrijven Norman Li en Satoshi Kanazawa in de British Journal of Psychology.

Studie
Li en Kanazawa, verbonden aan respectievelijk Singapore Management University en de London School of Economics and Political Science, gebruikten gegevens die waren verzameld in de National Longitudinal Study of Adolescent Health. Daarin hadden 15.197 mensen van 18-28 jaar vragen over zichzelf beantwoord. De deelnemers hadden ook een IQ-test ondergaan.

De studiedeelnemers hadden hun geluk een cijfer tussen de 1 en 5 gegeven, verteld hoe vaak ze de afgelopen week in het gezelschap van vrienden waren geweest of via de telefoon een goed gesprek met vrienden hadden gevoerd.

Resultaten
De evolutieheorie voorspelt dat de psychologie van mensen is berekend om te functioneren om in een sociaal verband. Mensen hebben immers altijd in groepen geleefd, en konden buiten de groep vaak niet overleven. Daarom maken vrienden ons gelukkig, en maakt eenzaamheid juist ongelukkig.

"Our ancestors lived as hunter-gatherers in small bands of about 150 individuals", schrijven de onderzoekers. "In such settings, having frequent contact with lifelong friends and allies was likely necessary for survival and reproduction for both sexes."

Dat verband vonden de onderzoekers terug bij de minder intelligente deelnemers aan hun studie. Zij waren gelukkiger als ze veel interactie met vrienden had gehad.


Intelligente mensen gelukkiger op zichzelf dan in gezelschap van vriendenBij de intelligentere deelnemers was het andersom. Het gezelschap van anderen maakte hen juist ongelukkig. De intelligentere studiedeelnemers waren gelukkiger zonder contact.

Verklaring
Li en Kanazawa hebben geen echte verklaring voor hun ontdekking. Ze laten het bij de opmerking dat intelligentere mensen beter zijn aangepast om te leven in onnatuurlijke omstandigheden dan minder intelligente mensen.

"More intelligent individuals, who possess higher levels of general intelligence and thus greater ability to solve evolutionarily novel problems, may face less difficulty in comprehending and dealing with evolutionarily novel entities and situations", schrijven ze.

Uit psychologisch onderzoek is al vaker gebleken dat intelligentie niet gelukkig maakt. Wel worden intellligente mensen gelukkiger als ze werken aan een uitdagend project - en dat gaat beter als je niet teveel intensief contact met anderen hebt.

Bron:
British Journal of Psychology (2016), 107, 675-97.

Meer:
Geluk najagen maakt minder gelukkig (14-2-2016)
Vijf (eigenlijk vier) dingen die je kunt doen om gelukkiger te worden (26-1-2016)
Gelukkig zijn is besmettelijk (17-12-2008)


Optimisten leven langer

Ben je gelukkig? Dan leef je langer...

Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur

Optimisten leven langer
Volgens dit Nederlandse onderzoek vermindert optimisme de kans op zo ongeveer alle soorten sterfte.

Ben je gelukkig? Dan leef je langer...
Een positieve levenshouding werkt vooral levensverlengend als je gezond bent, en de zestig bent gepasseerd.

Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur
Mannen die ondanks stressgevende gebeurtenissen positief ingesteld blijven, leven langer dan mannen die onder die omstandigheden hun positieve gevoelens kwijtraken.