Opgeladen: 6-5-2016
Opgeborgen in: Langer leven door psychologie, Psychologie
Translation: Concentrating on positive feelings during adversity extends life expectancy (21-6-2016)

Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur

Psychologische stress is ongezond, en verkort volgens legio wetenschappelijke studies de levensduur. Tenminste, als je daar niet mee kunt omgaan. De Amerikaanse psycholoog Daniel Mroczek, verbonden aan Northwestern University, ontdekte dat mannen die ondanks stressgevende gebeurtenissen positief ingesteld blijven langer leven dan mannen die onder die omstandigheden hun positieve gevoelens kwijtraken.

Studie
De onderzoekers lieten 181 mannen van 58-88 jaar in 2002 gedurende acht dagen een dagboek bijhouden. De mannen rapporteerden dagelijks onder meer of er stressgevende dingen gebeurden en hoe ze zich voelden. Door dat dagboek konden de onderzoekers van alle mannen een psychologisch profiel maken.

In 2012 keken de onderzoekers welke mannen nog in leven waren. Vervolgens probeerden de onderzoekers te achterhalen of er een verband was tussen het profiel van mannen en hun kans op sterfte.

Resultaten

In de wetenschappelijke literatuur verhogen positieve emoties [Positive affect] de overlevingskansen, en verhogen negatieve emoties [Negative affect] de kans op sterfte. Die verbanden vonden de onderzoekers niet terug.


Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur


De onderzoekers vonden wel verbanden toen ze keken naar de manier waarop de mannen op stressgevende gebeurtenissen reageerden. Emotional reactivity noemen de onderzoekers dat.

De onderzoekers onderscheidden positieve en negatieve emotional reactivity. Positieve emotional reactivity betekent dat je minder goedgestemd, blij, hoopvol, tevreden of gelukkig bent na een stressgevende gebeurtenis. Je ervaart minder positieve gevoelens.

Negatieve emotional reactivity betekent dat je na stressgevende gebeurtenissen verdrietiger, eenzamer, bozer of angstiger bent. Je ervaart meer negatieve gevoelens.

De onderzoekers ontdekten dat negatieve emotional reactivity [Emotional reactivity NA] de kans om te overlijden niet significant verhoogde of verlaagde, terwijl positieve emotional reactivity de kans op overlijden significant verlaagde.


Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur


Verklaring
Vervelende gebeurtenissen en psychologische stress zijn dus geen grote factor in de levensduur, concluderen de onderzoekers. Relevanter is de manier waarop je daarmee omgaat. Daarbij gaat het niet zozeer om het censureren van je gevoelsleven, en het onderdrukken van negatieve emoties, wel om het vasthouden aan je positieve emoties.

Dat vermogen noemen psychologen resilience. Wie resilient is kan tegenslag incasseren, aanpassingen maken en daarna weer met goede moed zijn leven vervolgen.

Meer over resilience lees je hier.

Conclusie
"This study shows that a dynamic emotional process, in contrast to a static emotion measurement, predicts mortality", schrijven de onderzoekers. "It hints that a potentially fruitful but understudied aspect of emotional processing is important for health and longevity."

"How much one reacts emotionally to stressful events may be as important as how one generally feels in influencing physical health and longevity."

Bron:
J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2015 May;70(3):398-406.

Meer:
Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar (6-5-2013)
Tevreden mensen leven langer (25-3-2012)
Voel je goed, dan leef je langer (19-2-2012)


Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar
Onderzoek onder 180 nonnen.

Afwezigheid van angst voor veroudering verlengt levensduur
Wie zijn eigen veroudering zonder angst en beven tegemoet ziet, leeft zeven jaar langer dan wie angstig is over zijn oude dag.

Optimisten leven langer
Optimisme vermindert de kans op zo ongeveer alle soorten sterfte.