Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Cerebrogenics       Depressie bestrijden       Psychologie       Psychologie & longevity    

0 7 - 1 2 - 2 0 0 8

  Gelukkig zijn is besmettelijk (BMJ 2008;337:a2338.)
Iemand in jouw omgeving die gelukkig is maakt jou ook gelukkiger. En ook als je iemand kent die een gelukkig iemand kent, dan vergroot die persoon jouw geluksgevoel. Volgens de Amerikaanse sociologen James Fowler en Nicholas Christakis is geluk besmettelijk.
De Amerikanen vertellen in het tijdschrift BMJ hoe ze het besmettelijke karakter van geluk op het spoor kwamen door analyse van gegevens van de Framingham Heart Study. Die gegevens zijn verzameld tussen 1983 en hebben betrekking op vijfduizend mensen. Het interessante van de Framingham Heart Study is dat de respondenten elkaar kennen. Ze wonen in Framingham, een stad in de staat Massachusetts. Ze vormen een netwerk, en de onderzoekers weten vrij precies wie wie kent, en op wat voor manier. Ze weten wie buren van elkaar zijn, collega's, vrienden of minnaars.
In het kader van die studie moesten de deelnemers vertellen hoe ze zich de afgelopen week hadden gevoeld. Waren ze optimistisch over de toekomst? Waren ze gelukkig? Hielden ze van het leven? Voelden ze zich net zo goed als willekeurige andere mensen? Antwoordden de deelnemers op al die vragen met een volmondig 'ja', dan beschouwden de onderzoekers ze als gelukkig.
Vervolgens keken de onderzoekers of dat gelukgevoel zich door het netwerk verspreidde. En ja, dat deed het. Dat zie je hieronder. ["Iemand" = alter, jijzelf = ego]


Gelukkig zijn is besmettelijk


Als jij iemand kent die gelukkig is, dan verhoogt dat jouw kans op geluk met 15,3 procent. Ken jij iemand die een gelukkig iemand kent, dan verhoogt dat jouw kans op geluk met 9,8 procent. Ken jij iemand die iemand kent die een gelukkig iemand kent, dan neemt daardoor jouw gelukskans toe met 5,6 procent.
Hoe meer gelukkige mensen je kent, des te gelukkiger ben jijzelf dus. Ken je niemand die gelukkig is, dan is je kans op geluk ongeveer 61 procent. Is er van alle mensen die je kent slechts eentje gelukkig, dan is je kans op geluk 65 procent. Ken je twee gelukkige mensen, dan stijgt je kans op geluk tot 66 procent.


Gelukkig zijn is besmettelijk


Hoe besmettelijk het geluk is van iemand in je omgeving, hangt af van de manier waarop je die persoon kent. Het geluk van een vriend die bij jou in de buurt woont is het allerbesmettelijkst. Op de tweede plaats komt het geluk van de mensen die naast je wonen.


Gelukkig zijn is besmettelijk


Geluk is niet iets puur individueels, concluderen de onderzoekers. Tot dusverre hebben gedragswetenschappers bestudeerd of je gelukkig wordt door je inkomen, intieme relaties, genen, de economie of werk. Wetenschappers vergeten daarbij dat mensen sociale wezens zijn. Geluk is net zo besmettelijk als lachen en gapen. Maar hoe mensen hun geluk op elkaar kunnen overdragen, dat weten de onderzoekers niet.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken