Opgeladen: 3-2-2017
Opgeborgen in: Hart & bloedvaten, Antioestrogenen
Translation: No translation yet

Veel of juist erg weinig estradiol? Voor mannen met hartfalen is het allemaal even slecht

Steeds meer oudere mannen gebruiken testosteron om fit te blijven - en hebben, omdat testosteron omzet in estradiol, dus ook een verhoogde estradiolspiegel. Daarnaast is er een groep mannen die, soms om hun testosteronspiegel te verhogen, soms om andere redenen, antioestrogenen gebruikt, en dus juist weinig actief estradiol in het lichaam heeft. Poolse cardiologen publiceerden een studie in JAMA die de vraag oproept of het flink verhogen of verlagen van de estradiolspiegel geen cardiovasculaire risico's met zich meebrengt.

Studie
Gedurende 3 jaar volgden de Polen 501 mannen met hartfalen of een haperende linkerventrikel. De mannen waren, toen de studie begon, gemiddeld 58 jaar. Voordat de studie begon bepaalden de onderzoekers hoeveel estradiol er in hun bloed zat.

Resultaten
De sterftekans was het laagste bij de mannen met een estradiolspiegel van 25-30 picogram per milliliter. Hoe meer de estradiolspiegel van die die waarden afweek, hoe groter was de kans dat de mannen overleden.


Veel of juist erg weinig estradiol? Voor mannen met hartfalen is het allemaal even slecht


Op basis van hun estradiolspiegel verdeelden de onderzoekers de studiedeelnemers in 5 even grote groepen. Quintielen, heten zulke groepen.

Hieronder zie je voor alle 5 quintielen de overlevingskansen. Die waren voor quintiel 3 - de mannen met de gemiddelde estradiolspiegel - het hoogste. Voor quintiel 5 - de mannen met de hoogste estradiolspiegel - en quintiel 1 - de mannen met de laagste estradiolspiegel - waren ze het laagste.


Veel of juist erg weinig estradiol? Voor mannen met hartfalen is het allemaal even slecht


Conclusie
Estradiol
Avontuurlijk ingestelde cardiologen hebben wel eens gesuggereerd dat mannen met hart- en vaatziekten mogelijk baat hebben bij estradioltherapie. Da's niet in alle situaties een goed idee, conlcuderen de Polen uit hun studie. En dat geldt ook voor langdurige toediening van farmacologische antioestrogenen aan mannen.

"Adamopoulos et al. [Eur J Heart Fail. 2002;4(6):719-26.] demonstrated that estrogens improved cardiac systolic performance and decreased pulmonary and systemic vascular resistance in male patients with advanced chronic HF", schrijven de onderzoekers.

"In 2 other studies, low doses of estrogens have been shown to improve endothelial dysfunction in hypogonadal men [Hypertension. 2001;38(5):1011-6.] and increase myocardial perfusion in healthy men. [Nucl Med Commun. 2004;25(6):557-62.]"

"Based on the presented data (strong associations between low-circulating and highcirculating estradiol and mortality), the response to estradiol therapy in men with heart failure may depend on the baseline concentration."

"At present, there is insufficient evidence to consider estradiol supplementation as a treatment for herat failure, and our results suggest the response may be complex."

"Another much more controversial question would be the potential role of aromatase inhibition, estrogen receptor blockade, or both in those men with high-circulating estradiol."

Bron:
JAMA. 2009;301(18):1892-1901.

Meer:
Meer stress, minder longevity-hormoon (26-9-2015)
Irisin, het levensverlengende hormoon uit je spieren (8-12-2014)
De eunuchstudies | Is testosteron een verouderingshormoon? (30-3-2013)


Estradiolspiegel door plantaardige sportsupplementen soms torenhoog
Onderzoekers van de University of Rome 'Foro Italico' vonden in mannelijke sporters die herbal supplements slikken soms meer estradiol dan artsen in vrouwen aanvaardbaar vinden.

HCG bouwt spiermassa op, maar stijging estradiol liegt er niet om
Humaan onderzoek met oudere mannen als proefpersoon.

Hoge estradiolspiegel geeft mannen spataders
Dat ontdekten dermatologen van de Universitaetsklinikum Leipzig in een klein onderzoek waaraan 21 mannen met spataders meewerkten.