Opgeladen: 27-2-2018
Opgeborgen in: Kanker voorkomen & overleven, Kanker & beweging, Intervaltraining
Translation: Interval training for cancer survivors (28-2-2018)

Intervaltraining voor kankerpatiënten

Mensen die kanker hebben overleefd, hebben een verhoogde kans op diabetes en hart- en vaatziekten. Beweging kan daarvoor een stokje steken en tegelijkertijd de kans verminderen op de terugkeer van de kanker, maar veel kankeroverlevers hebben een broertje dood aan beweging. Volgens Australische bewegingswetenschappers, verbonden aan de universiteit van Canberra, is intervaltraining voor die groep mensen een interessante optie.

Studie
De onderzoekers verdeelden 75 mensen, die de afgelopen 2 jaar waren behandeld voor een niet-uitgezaaide vorm van kanker, in 3 groepen. Voordat de proef begon hadden alle proefpersonen een zittende leefstijl.

De controlegroep deed helemaal niets.

De ene experimentele groep ging gedurende 12 weken 3 keer per week 30 minuten bewegen. Deze proefpersonen warmden 5 minuten op, en fietsten vervolgens 20 minuten met een intensiteit van 55 procent van hun maximale zuurstofopname. Ze konden nog net een gesprek voeren. De laatste 5 minuten van de sessie bestond uit een cool-down.

De tweede experimentele groep deed niet aan continutraining, maar aan intervaltraining. Ook zij trainden gedurende 12 weken 3 keer per week, en ook hun workouts begonnen met een warming-up van 5 minuten, en eindigden met een cool-down van 5 minuten. De kern van hun training bestond uit 7 series van 30 seconden fietsen met een intensiteit van 85 procent van hun maximale zuurstofopname. Tussen de series rustten de proefpersonen 1 minuut.

Resultaten

De continue training en de intervaltraining leidden niet tot noemenswaardige veranderingen van de totale vetmassa en vetvrije massa. Wel verminderde de intervaltraining de omvang van de taille. Dat wijst op een afname van het extra-ongezonde buikvet.


Intervaltraining voor kankerpatiënten


De onderzoekers testten het effect van de trainingen op de conditie met de sit to stand test. Daarbij moet iemand zo snel mogelijk 5 keer achtereen opstaan uit een stoel zonder de leuningen te gebruiken. Je ziet hieronder dat beide trainingen de tijd verminderden die de proefpersonen daarvoor nodig hadden.


Intervaltraining voor kankerpatiënten


Intervaltraining voor kankerpatiënten


Bij de six-minute walk test moeten proefpersonen in een tijdsbestek van 6 minuten zoveel mogelijk meters lopen. Beide trainingstypes vergrootten die afstand.

Tenslotte vroegen de onderzoekers hun proefpersonen over de kwaliteit van leven. Beide trainingstypes verbeterde de scores. Je ziet hieronder het effect op de physical wellbeing, één van de dimensies van de levenskwaliteit.


Intervaltraining voor kankerpatiënten


Conclusie
"In conclusion, this study shows promise for the use of low volume high-intensity interval training in the cancer population", schrijven de onderzoekers. "The encouraging results opens up the possibility of introducing low volume high-intensity interval training in therapy programs, as a shorter and more efficacious exercise to increase the fitness levels in cancer survivors."

"The low volume high-intensity interval training protocol improved fitness and functional capacity and decreased waist circumference compared with continuous low to moderate-intensity training. Both low volume high-intensity interval training and continuous low to moderate-intensity training improved the quality of life. Low volume high-intensity interval training may be an effective alternative to traditional exercise prescription within this population."

"The benefit of low volume high-intensity interval training is that for selected variables it produces more pronounced results compared with continuous low to moderate-intensity training and it is short in duration which could entice more cancer survivors to participate in exercise as time is a barrier."

"This study highlights that the most commonlyprescribed continuous low to moderate-intensity training may not be enough to induce clinically relevant changes in cancer survivors."

"Additional research is required to fully understand the mechanisms involved in the changes identified in this study in relation to different doses of exercise. This research would be highly beneficial to assist clinicians in the optimisation of clinical exercise recommendations for cancer survivors."

Bron:
World J Clin Oncol. 2018 Feb 10;9(1):1-12.

Meer:
In combinatie met andere vormen van lichaamsbeweging vergroot krachttraining de overlevingskans van kankeroverlevers (9-10-2017)
Intervaltraining vertraagt prostaatkanker (3-8-2017)
Elke intensieve trainingssessie is een chemo light (23-7-2017)


Borstkanker overleefd? Half uur lichaamsbeweging per dag halveert je sterftekans, zegt interventiestudie

Fitheid halveert kans op kanker

Een uur lichaamsbeweging per dag reduceert de sterftekans van de kankeroverlever

Borstkanker overleefd? Half uur lichaamsbeweging per dag halveert je sterftekans, zegt interventiestudie
Het effect van een leefstijl met veel lichaamsbeweging op de overlevingskansen van vrouwen die borstkanker hebben overleefd is net zo groot als de epidemiologische studies deden vermoeden.

Fitheid halveert kans op kanker
Als de snelheid waarmee je kunt joggen toeneemt met 1 kilometer per uur, vermindert je kans op een dodelijke vorm van kanker met 5 procent.

Een uur lichaamsbeweging per dag reduceert de sterftekans van de kankeroverlever
Mensen die jaren geleden zijn behandeld voor kanker, kunnen hun kans op overleving fors vergroten als ze elke dag in hun vrije tijd een uur bewegen.