Opgeladen: 5-12-2018
Opgeborgen in: Aantrekkelijkheid, Psychologie
Translation: Women prefer men with muscle strength (6-12-2018)

Vrouwen willen man met spierkracht

Vrouwen willen man met spierkracht
Mannen die op zoek zijn naar een relatie, vergroten waarschijnlijk hun kansen als ze ervoor zorgen dat ze fysiek sterker worden. Die speculatie baseren wij, de immer onnozele samenstellers van dit gratis webmagazijn, op een studie die onderzoekers van het Norwegian Institute of Public Health publiceerden in SSM - Population Health. Volgens dat onderzoek hebben mannen met relatief veel spierkracht meer succes op de relatiemarkt dan mannen met betrekkelijk weinig spierkracht.

Studie
De onderzoekers bepaalden in 1994-1995 en in 2007-2008 hoeveel kracht zo'n vijfduizend mannen en vrouwen konden ontwikkelen als ze met hun handen een veer moesten dichtknijpen. De deelnemers van de studie waren geboren tussen 1923 en 1948.

Tegelijkertijd bepaalden de onderzoekers de relatiestatus van de studiedeelnemers. Waren ze getrouwd? Gescheiden? Weduwnaar of weduwe? Of waren ze nooit getrouwd geweest?

Resultaten
Mannen met meer kracht in hun handen waren vaker getrouwd dan mannen met weinig kracht in hun handen. Voor vrouwen zijn sterke mannen waarschijnlijk aantrekkelijker dan mannen met weinig kracht, concluderen de onderzoekers.

De Noren vonden echter geen verband tussen de spierkracht van vrouwen en hun relationele status. Als mannen besluiten of ze een relatie willen met een vrouw, speelt hun spierkracht kennelijk geen rol van betekenis.


Vrouwen willen man met spierkracht


Conclusie
"Our results hint that women may be favoring partners who signal strength and vigor when they marry", schrijven de onderzoekers. "If longer-lived women marry healthier men, then both may avoid or defer the role of caregiver, while less healthy men remain unmarried and must look elsewhere for assistance."

Voor mannen met minder kracht en gezondheid is er volgens de Noren sprake van een double burden. Die mannen zijn niet alleen minder gezond, maar worden als groep ook nog eens minder gezond doordat ze vaker alleen blijven.

Volgens de gegevens van de Noren hebben mannen die alleen door het leven gaan een sterftekans die veertig procent hoger is dan mannen met een vaste relatie.

Bron:
SSM Popul Health. 2018 Apr 14;5:1-7.

Meer:
Roken maakt je onaantrekkelijker (18-12-2017)
Goede daden maken je seksueel aantrekkelijk (27-6-2016)
Een glimlachende man is onaantrekkelijk (20-6-2016)


Vrouwen vinden snelle wielrenners aantrekkelijk
Zowel vrouwen als mannen vinden de gezichten van mannelijke wielrenners die goede tijden neerzetten aantrekkelijker dan die van wielrenners die steevast achter in het peloton eindigen.

Vrees voor ziekte bij vrouwen maakt high-T-man aantrekkelijker
Hoe beduchter vrouwen zijn voor ziektekiemen, hoe meer voelen ze zich aangetrokken tot mannen met in hun gezicht masculiene kenmerken, zoals geprononceerde wenkbrauwen en grote kaken.

Voorkeur van vrouwen voor gezonde mannen is progesterongestuurd
De gelaatskleur en de textuur van een gezicht geven aanwijzingen over de gezondheid.