Opgeladen: 21-1-2021
Opgeborgen in: Kanker voorkomen & overleven, Appels
Translation: More apples, less lung cancer (22-1-2021)

Meer appels, minder longkanker

Meer appels, minder longkanker
Het meest alledaagse soort fruit dat in supermarkten ligt vermindert de kans op longkanker, en misschien ook wel op darm- en borstkanker. Volgens een metastudie die Italiaanse onderzoekers, verbonden aan University of Perugia, in 2016 publiceerden in Public Health Nutrition, beschermen appels tegen sommige vormen van kanker.

Studie
De onderzoekers verzamelden eerder gepubliceerde epidemiologische studies studies waarin onderzoekers keken naar het effect van het eten van appels op verschillende vormen van kanker. Daarbij zaten zowel case-control studies als cohortstudies.

Bij case-control studies vergelijken onderzoekers vaak een groep met een specifieke aandoening met een controlegroep, bij cohortstudies volgen onderzoekers een groep studiedeelnemers door de tijd. Case-control studies staan er om bekend dat ze nogal eens verbanden rapporteren die in vervolgstudies niet blijken te bestaan.

Resultaten
Het sterkste verband dat de onderzoekers vonden was tussen het eten van appels en longkanker. In zowel de case-control studies als de cohortstudies hadden de studiedeelnemers met de hoogste inname van appels minder kans op longkanker dan de studiedeelnemers met de laagste inname van appels.

In elke gebruikte studie was 'de hoogste inname' weer anders. Maar als je een appel per dag eet, dan zat je volgens de meeste studies wel in die categorie.

De figuren hieronder zijn verkleind. Klik er op voor een grotere versie.


Meer appels, minder longkanker

Meer appels, minder longkanker


Bovenstaande resultaten zijn conform de uitkomsten van dierstudies, waarin quercetine en andere fenolen in appels vooral terechtkomen in de longen.

De onderzoekers vonden ook een verband tussen aan de ene kant de consumptie van appels en aan de andere kant de kans op borstkanker [Figuur] en darmkanker [Figuur]. Die verbanden waren eigenlijk alleen overtuigend in de case control studies, en niet in de cohortstudies.

Conclusie
"The present meta-analysis indicates that consumption of apples is associated with a reduced risk of cancer in different anatomical sites", resumeren de Italianen.

Bron:
Public Health Nutr. 2016 Oct;19(14):2603-17.

Meer:
Appel met schil beschermt beter tegen kanker (12-5-2020)
Steroidachtige stoffen in appels remmen kanker (5-6-2007)


Ursolic acid: een anabool uit appels Appel-extract Applephenon vermindert vermoeidheid Dierstudie: afslanken wordt een makkie met de pulp van appels

Ursolic acid, een anabool uit appels
In de vettige stof op de schil van appels zit een verbinding met een anabole werking, schrijven onderzoekers van de University of Iowa in Cell Metabolism.

Appel-extract Applephenon vermindert vermoeidheid
Het supplement Applephenon vermindert lichamelijke vermoeidheid tijdens duurtrainingen.

Dierstudie: afslanken wordt een makkie met de pulp van appels
Appelpulp verdwijnt nu in veevoer, met nog meer restproducten uit de agro-food-keten, maar straks misschien niet meer.