Opgeladen: 7-1-2021
Opgeladen: 30-4-2015
Opgeborgen in: Krachttraining, Duurtraining & cardio, Psychologie
Translation: Resistance training and cardio training offer protection against burnout (13-6-2015)

Krachttraining en cardiotraining beschermen tegen burnout

Werknemers, freelancers en ondernemers hebben minder kans op burnout als ze een paar keer per week intensief trainen. Dat ontdekten psychologen van de University of New England in Australië. Krachttraining en cardiotraining verminderen allebei de kans op burnout.

Burnout
De term burnout is in 1975 bedacht door de Amerikaanse psycholoog Christina Maslach. Volgens Maslach heeft burnout 3 componenten.

De meest in het oog springende daarvan is emotionele uitputting [Emotional exhaustion], gevolgd door depersonalisatie [Depersonalisation]. Dat houdt in dat mensen een negatieve en vaak cynische houding krijgen ten opzichte van hun collega's, de organisatie waarin ze werken en hun werk zelf. Op de derde plaats krijgen mensen door burnout minder vertrouwen in het eigen kunnen [Personal accomplishment].

Studie
De Australiërs vroegen zich af of sport de kans op burnout kan verminderen, en lieten 29 proefpersonen van 19-68 jaar gedurende 4 weken 3 keer per week trainen. Elke sessie duurde minstens een half uur. Twintig proefpersonen deden aan cardiotraining, 9 trainden met gewichten. Een controlegroep van 20 proefpersonen deed niet aan sport.

Resultaten
Voor en na de 4 weken ondervroegen de onderzoekers de proefpersonen met vragenlijsten, die Maslach in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwierp om burnout te meten. Je ziet hieronder dat cardiotraining emotionele uitputting verminderde, en dat krachttraining het vertrouwen in de eigen competenties verhoogde.

Op depersonalisatie had training geen effect.

* = statistisch signifant effect.


Krachttraining en cardiotraining beschermen tegen burnout


Krachttraining en cardiotraining beschermen tegen burnout


Krachttraining en cardiotraining beschermen tegen burnoutKrachttraining en cardiotraining verhoogden daarnaast allebei het gevoel van psychologisch welbevinden, en verminderden de hoeveelheid stress die de proefpersonen rapporteerden.


Krachttraining en cardiotraining beschermen tegen burnout


Krachttraining en cardiotraining beschermen tegen burnoutConclusie
"This research provides a valuable supplement that attests to the significant benefit of exercise to both individuals and organisations in increasing well-being, reducing perceived stress, and reducing burnout", schrijven de onderzoekers.

"The positive effect of resistance training on personal accomplishment and the psychological distress reducing effects of cardiovascular exercise are exciting extensions of the current literature which, if replicated, can support health and fitness professionals in developing exercise programs for optimal physical and psychological health."

Bron:
PeerJ. 2015 Apr 9;3:e891.

Meer:
Een paar keer per week een uurtje sporten heft het levensverkortende effect van stress op (8-10-2018)
Half uur mediteren per dag beschermt tegen burnout (20-8-2014)
Een manager die traint met gewichten behandelt zijn mensen beter (10-2-2012)


Hoe high reps-krachttraining mannen kan beschermen tegen dementie

Stop met tobben, ga krachttrainen

Depressie verdwijnt sneller door uurtje krachttraining of cardio per week

Hoe high reps-krachttraining mannen kan beschermen tegen dementie
Als mannen krachttrainen met relatief geringe gewichten en extreem veel reps, dan neemt daardoor de concentratie van het hormoon BDNF in hun lichaam toe.

Stop met tobben, ga krachttrainen
Ben je nogal tobberig? Ben je vaak gespannen, ongerust of bezorgd? Krachttraining helpt.

Depressie verdwijnt sneller door uurtje krachttraining of cardio per week
Depressieve patiënten herstellen sneller als ze niet alleen medicijnen gebruiken, maar daarnaast ook twee keer per week een half uurtje gaan sporten.