08.12.2014

Irisin, het levensverlengende hormoon uit je spieren

Als spieren actief zijn, geven ze het hormoon irisin af. Een paar dagen geleden schreven we over een Spaanse studie waarin gezonde honderdplussers opmerkelijk veel irisin in hun bloed hadden. Vandaar dat de Spanjaarden zich afvroegen of irisin de levensduur verlengt. Ook een klein moleculair onderzoek van Aston University in Groot-Brittannië wijst in die richting.

Studie
De onderzoekers bestudeerden 81 gezonde proefpersonen van 18-83 jaar, met een BMI tussen de 20 en de 30. Ze haalden cellen uit hun bloed, en bepaalden in het erfelijk materiaal daarvan de lengte van de telomeren. De telomeerlengte is een merker voor veroudering: hoe korter telomeren in een cel zijn, des te meer is die cel verouderd.

Resultaat
Hoe hoger de leeftijd van de proefpersonen, des te korter waren hun telomeren. Dat vertelt de figuur hieronder. Een andere factor die de telomeren verkortte was trouwens de hoeveelheid buikvet.


Irisin: een hormoon dat het leven verlengt?De concentratie irisin in het bloed leek een tegenovergesteld effect te hebben. Hoe meer irisin er in het bloed zat, des te langer waren de telomeren.

Conclusie
"Since plasma irisin correlates with telomere length (p=0.027), irisin may serve as a hormone with anti-ageing properties", schrijven de onderzoekers. "Previous research has shown that exercise, which increases plasma irisin, can modulate telomere length; indeed, VO2max is strongly associated with telomere length. The data presented here represent a potential mechanism by which exercise is associated with increased telomere length."

Bron:
Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):995-1001.

Meer:
Levensverlenging, spierweefsel en irisin (3-12-2014)
Dankzij irisin beschermt beweging tegen kanker (3-9-2014)