11.07.2015

Een placebo werkt ook als je weet dat je een placebo slikt

Het idee alleen al dat je iets slikt of spuit waardoor beter gaat presteren werkt prestatieverbetering in de hand. Het placebo-effect, heet dat - en het placebo-effect is zo sterk dat een placebo volgens onderzoekers van Harvard Medical School ook werkt als je weet dat je iets slikt zonder actieve stoffen. En blij dat de jongens en meisjes van de supplementenindustrie daarmee zijn...

Studie
Een placebo werkt ook als je weet dat je een placebo slikt
In 2010 publiceerde Ted Kaptchuk van Harvard Medical School een studie waarin hij experimenteerde met 80 mensen met het prikkelbare darm syndroom. Gedurende 3 weken gaf Kaptchuk de helft van hen helemaal niks, en de andere helft een placebo. En dat wisten de proefpersonen. Ze kregen uitgelegd wat placebopillen waren, en op het potje dat ze mee naar huis kregen stond ook vermeld dat ze placebopillen bevatten.

Resultaten
Toen de drie weken waren afgelopen, ondervroeg Kaptchuk de proefpersonen met gestandaardiseerde vragenlijsten.

Kaptchuk vroeg de studiedeelnemers of ze hun vooruitgang [IBS Global Improvement] een cijfer tussen de 1 en 7 wilden geven. Een 1 staat voor substantially worse, een 4 voor no change en een 7 voor substantially improved. De placebogroep scoorde gemiddeld een 5. Dat staat voor slightly improved. De groep die geen placebo's had gekregen had geen verandering bemerkt, en scoorde dus een 4.

Kaptchuk bepaalde ook hoeveel procent van de proefpersonen de verlichting van hun klachten [Adequate Relief] had ervaren. In de placebogroep was dat 59 procent, in de andere groep 35 procent.

Tenslotte moesten de proefpersonen op een schaal van 0-500 de ernst van hun klachten aangeven [Symptoms Severity]. De placebogroep rapporteerde een verbetering van 92 punten. Bij de groep die geen placebo's kreeg was dat 46 punten.


Een placebo werkt ook als je weet dat je een placebo sliktConclusie
"Our study suggests that patients are willing to take open-label placebos and that such a treatment may have salubrious effects", concludeert Kaptchuk. "Further research is warranted in irritable bowel syndrome and perhaps other illnesses to confirm that placebo treatments can be beneficial when provided openly and to determine the best methods for administering such treatments."

Supplementen
Biomedische wetenschappers vinden het placebo-effect steeds interessanter. Het kan immers alleen bestaan bij de gratie van het vermogen van de menselijke geest om genezingsprocessen te bespoedigen. Daarover gaat de documentaire Placebo: Cracking The Code uit 2002.
Ongetwijfeld speelt het placebo-effect niet alleen een rol van betekenis bij medicijngebruikers, maar ook bij gebruikers van voedingssupplementen. Zelfs als je een prutssupplement slikt waarvan je weet dat de samenstellers er gedroogd gras in hebben gestopt, dan heb je nog kans dat het zal werken.

Bron:
PLoS One. 2010 Dec 22;5(12):e15591.

Meer:
Een supplement hoeft niet te werken om goed te verkopen (22-4-2009)