Opgeladen: 8-12-2016
Opgeborgen in: Adoniscomplex
Translation: No translation yet

Experts: dopinggebruik zal sterk toenemen

Het gebruik van doping zal in de nabije toekomst waarschijnlijk sterk toenemen. Zowel in de topsport als in de fitness scene is "de druk om doping te gebruiken groot" - en zal die druk waarschijnlijk alleen nog maar verder toenemen. Dat verwacht een groep Nederlandse experts, die op verzoek van het ministerie van VWS collectief in hun glazen bol keken.

Sport Toekomstverkenning
Omdat het ministerie van VWS wil weten hoe de sport zich vanaf 2017 zat ontwikkelen, hebben RIVM en het Sociaal en Cultureel Planbureau experts verzameld en gevraagd om voor verschillende gebieden een trendscenario te schetsen. Het trendscenario voor wat betreft doping komt onder meer uit de koker van Olivier de Hon van DopingAutoriteit.


Experts: dopinggebruik zal sterk toenemenMeer doping
Volgens De Hon en zijn collega's is de druk op individuen om te presteren toegenomen. Individuen willen beter in alles worden - inclusief sterker en gezonder. Tegelijkertijd is er sprake van een proces dat de experts 'intensivering' noemen: "ik wil alles en ik wil het nu".

Die trends, gecombineerd met de neiging om de grenzen op te zoeken, maken dat "mensen eerder geneigd zijn om de makkelijke en snelle weg te kiezen van doping", voorspellen de experts.

Daarnaast zullen er ook nog meer nieuwe middelen beschikbaar komen die prestaties kunnen verbeteren - ook groepen middelen die nu nog geen rol van betekenis spelen. De opstellers van het trendscenario noemen onder meer concentratieverbeteraars, die mentale en creatieve prestaties verbeteren, of bètablokkers waardoor mensen in stressvolle omstandigheden minder spanning ervaren en hun sociale rol overtuigender kunnen vervullen.

Trends in tegenovergestelde richting
Overigens zien De Hon en zijn collega's ook trends die in een tegenovergestelde richting werken. Nieuwe en slimme apparaatjes zullen ons bijvoorbeeld in de nabije toekomst in staat stellen om onze bloedwaarden en hormoonspiegels te monitoren. Met die informatie kunnen sporters slimmer trainen, en hun voeding en suppletie verder optimaliseren. Daardoor neemt de druk om doping te gebruiken misschien af.

Klinkt leuk, maar de experts denken niet dat deze zelfmonitoringstechnologie het dopinggebruik zal kunnen verminderen.


Experts: dopinggebruik zal sterk toenemen


Experts: dopinggebruik zal sterk toenemenEen andere mogelijke trend die de toename van het dopinggebruik misschien kan afremmen is het groeiende besef dat mensen zelf voor hun gezondheid verantwoordelijk zijn. Anabolen, afslankmedicijnen en andere dopingmiddelen zijn niet erg gezond.

Bovendien groeit het besef van de omvang van het dopingprobleem, en steunt een groeiende groep maatregelen om het dopinggebruik te verminderen. Maar ook die twee trends zullen waarschijnlijk onvoldoende zoden aan de dijk zetten om de groei van het dopinggebruik tot staan te brengen.

Bron:
Trendscenario. Sport Toekomstverkenning. RIVM & SCP, 2016.

Meer:
Liefde voor de sport houdt sporters weg van doping (2-12-2016)
Anabolengebruik door vrouwen is vaak mannenwerk (11-3-2016)
Foute jongens, die anabolengebruikers (14-7-2015)


Kwart van de chemische bodybuilders gebruikt ook groeihormoon

Belgische instanties: Nederland zwakke schakel in bestrijding anabolenhandel

Anabolen veroorzaken vierhonderd keer meer bijwerkingen dan alle medicijnen bij elkaar

Kwart van de chemische bodybuilders gebruikt ook groeihormoon
Volgens dit Amerikaanse onderzoek zijn groeihormoongebruikers vaker verslaafd aan anabolen of drugs dan anabolengebruikers die geen groeihormoon gebruiken.

Belgische instanties: Nederland zwakke schakel in bestrijding anabolenhandel
De Belgische overheid vindt de Nederlandse overheid - als het om de anabolenhandel gaat - maar een stelletje slappelingen. Maar dringt een snoeiharde aanpak van de anabolenhandel het middelengebruik wel op een goede manier terug?

Anabolen veroorzaken vierhonderd keer meer bijwerkingen dan alle medicijnen bij elkaar
Tot die conclusie komen Zweedse onderzoekers nadat ze dertigduizend gesprekken analyseerden die in een periode van vier jaar binnenkwamen bij de Zweedse Anti-Doping Hot-Line. Of hun methodiek ook echt klopt?