Opgeladen: 27-11-2017
Opgeborgen in: Myostatinremmers, In de pijplijn
Translation: No translation yet

Fase-2-trial myostatinremmer domagrozumab gestart

De myostatinremmer ACE-031 was geen onverdeeld succes. Het ding werkte wel, maar het had vervelende bijwerkingen en dus zette de producent het onderzoek stop. Maar niet getreurd! De concullega's van Pfizer hebben een myostatinremmer in ontwikkeling die sterk lijkt op ACE-031, en die volgens een recente publicatie in Skeletal Muscle niet de bijwerkingen van ACE-031 heeft. Het nieuwe middel heet domagrozumab en het heeft in dierstudies een onmiskenbare anabole werking.

Studie
ACE-031 is een antilichaam dat zich in het lichaam vastmaakt aan het spiergroeiremmende eiwit myostatin. Daardoor vergroot ACE-031 de spiergroei. ACE-031 maakt zich echter ook vast aan BMP-9, een ander eiwit. Daardoor veroorzaakte ACE-031 bloedingen en afwijkingen aan de bloedvaten.

Domagrozumab doet dat niet, zie je hieronder. Het antilichaam neutraliseert myostatin en het nauw verwante GDF-11, maar laat BMP9 met rust. Klik op de figuur voor een volledige versie.


Humane trial myostatinremmer domagrozumab gestart


Humane trial myostatinremmer domagrozumab gestartIn hun publicatie vertellen de onderzoekers onder meer over hun proeven op Java-apen [Macaca fascicularis]. Die staan dichter bij mensen dan muizen en ratten.

Gedurende 8 weken gaven de onderzoekers de apen 1 keer per week domagrozumab via een infuus in een dosis van 10 en 30 milligram per kilo lichaamsgewicht. Het humane equivalent van die dosis is ongeveer 280-840 milligram. Een controlegroep kreeg een infuus zonder actieve stoffen.

Resultaten
De hogere dosis domagrozumab liet de spiermassa tijdens de toedieningsperiode, en nog eens 9 weken daarna, toenemen.


Humane trial myostatinremmer domagrozumab gestart


Humane trial myostatinremmer domagrozumab gestart


Humane trial myostatinremmer domagrozumab gestart
Tijdens de toediening nam de concentratie myostatin in het bloed toe. Dat wijst erop dat domagrozumab werkt zoals bedoeld: het voorkomt dat myostatin zich vastmaakt aan de receptoren in de spiercellen.


Humane trial myostatinremmer domagrozumab gestartConclusie
"We provide pharmacology data that demonstrates the muscle anabolic activity of the anti-myostatin antibody mRK35 and its clinical analog domagrozumab (PF-06252616) in rodents [...] and non-human primates", resumeren de onderzoekers. "These findings have provided justification to further develop this antibody drug candidate for the treatment of Duchenne muscular dystrophy patients."

"A recently completed Phase 1 study with this compound has demonstrated an appropriate safety and tolerability profile in healthy volunteers [Clin Pharmacol Drug Dev. 2017 Sep 7. doi: 10.1002/cpdd.386. [Epub ahead of print].], and a Phase 2 clinical trial in DMD patients is currently underway. [ClinicalTrials.gov identifier #NCT02310763]."

We houden je op de hoogte.

Bron:
Skelet Muscle. 2017 Nov 9;7(1):25.

Meer:
Permanente vergroting spiermassa na eenmalige toediening van myostatineremmer bimagrumab (18-9-2017)
Myostatinremmer en follistatinbooster decorin sleutelfactor in spiergroei (1-11-2014)
YK11 is een SARM en myostatinremmer in één (7-9-2013)


Dierstudie: een jaar lang groeien na één behandeling met antimyostatin-genen
Farmaceuten hebben onderzoek naar de eerste generatie myostatinremmers gestaakt. Vandaar dat dopinggoeroes hun hoop hebben gevestigd op de gentherapeutische myostatinremmers.

Onderzoek naar myostatinremmer ACE-031 stopgezet - maar het spul werkt wel
De pharmabedrijven Acceleron Pharma en Shire zetten de myostatinremmer ACE-031 op ijs.

Mislukte kankermedicijnen batimastat en marimastat bouwen misschien spieren op
Door het afremmen van myostatin. Speculative faction.