01.11.2014

Myostatinremmer en follistatinbooster decorin sleutelfactor in spiergroei

Een paar maanden geleden publiceerden Noors-Duitse onderzoekers in Biochemical and Biophysical Research Communications een studie waarover we over een kwart eeuw misschien zullen zeggen: dit was het begin van een nieuw tijdperk in de bodybuilding. Het onderzoek suggereerde dat het eiwit decorin een sleutelrol speelt in spiergroei. Het zou zomaar kunnen dat decorin een nog basalere rol speelt in spiergroei dan myostatin en follistatin.


Myostatinremmer en follistatinbooster decorin sleutelfactor in spiergroei


Decorin
Je ziet de ruimtelijke structuurformule van decorin hierboven. Het is een relatief klein versuikerd eiwit, dat tussen twee haakjes vrij veel leucine-eenheden bevat. Het is een dimeer, maar in een vloeistof plakken de twee delen van het molecuul aan elkaar vast.

Decorin is een myokine - een eiwit dat spiercellen aanmaken. Al vijftien jaar weten onderzoekers dat decorin een rol van betekenis speelt in spiergroei. [J Biol Chem. 2001 Feb 2;276(5):3589-96.] Als je muizen door genetische manipulatie meer decorin laat aanmaken, dan herstellen hun spieren sneller van verwonding en beschadiging. [Mol Ther. 2007 Sep;15(9):1616-22.] Dat komt onder meer omdat decorin myostatin saboteert, en daardoor stamcellen sneller laat uitgroeien tot volwaardige spiercellen. [J Cell Physiol. 2008 Jun;215(3):856-67.]

Myostatin is een eiwit dat spiercellen aanmaken, en waarmee die cellen hun eigen groei afremmen. Waarschijnlijk maakt decorin die myostatinmoleculen onschadelijk voordat ze zich vastmaken aan hun receptor. Een theorie is dat decorin spiercellen stimuleert om follistatin aan te maken, een eiwit dat myostatin als het ware opslokt - en ervoor zorgt dat myostatin zijn werk niet meer kan doen.

Studie 1
Tot nu toe betrof het onderzoek naar decorin spiercellen en proefdieren, maar de Noren en Duitsers keken in hun studie nu ook eens naar mensen. Ze lieten 10 studenten die trainden met gewichten een full-body workout uitvoeren van 8 basisoefeningen - leg press, leg curls, bench press, pulldown, sitting shoulder press, cable-flies, and low rowing. Per oefening deden de proefpersonen 3 sets van 8 reps.

Je zie hieronder dat de workout de concentratie decorin in het bloed verhoogde.


Myostatinremmer en follistatinbooster decorin sleutelfactor in spiergroei


Myostatinremmer en follistatinbooster decorin sleutelfactor in spiergroei


De verhoging van de concentratie decorin in het bloed was sterker naarmate de studenten met zwaardere gewichten konden trainen. Hierboven zie je het verband tussen de concentratie decorin en het aantal kilo's waarmee de studenten konden leg-pressen.

Studie 2
In een tweede experiment lieten de onderzoekers 26 inactieve mannen van 40-65 jaar 12 weken trainen met gewichten. Voor en na de trainingsperiode namen de onderzoekers een beetje spierweefsel uit de beenspieren van de mannen weg, en bepaalden daarin de concentratie decorin.

Toen de 12 weken voorbij waren, waren de mannen sterker geworden en konden ze meer kilo's legpressen. Bovendien waren hun beenspieren meer decorin gaan aanmaken. En verhip! Hoe meer de aanmaak van decorin in de spieren was gestegen, des te groter was de toename van de lichaamskracht.


Myostatinremmer en follistatinbooster decorin sleutelfactor in spiergroei


Studie 3
De onderzoekers deden ook een dierstudie waarbij ze decorin-genen met electrische pulsen in de beenspieren van muizen brachten. Die ingreep verhoogde de activiteit van het Mighty-gen, dat de werking van myostatin tegengaat. Bovendien verhoogden de nieuwe genen voor decorin de activiteit van het gen voor follistatin, en verminderden ze de werking van de spierafbrekende genen voor Atrogin-1 en MuRF1.

Conclusie
"We hypothesize that decorin secreted from skeletal muscle cells in response to exercise is involved in restructuring of muscle during hypertrophy", schrijven de onderzoekers.

Bron:
Biochem Biophys Res Commun. 2014 Jul 25;450(2):1089-94.

Meer:
Cacaoflavonoid (-)-epicatechin remt myostatin en zorgt voor meer spierkracht (15-1-2014)
YK11 is een SARM en myostatinremmer in 1 (7-9-2013)
Dierstudie: een jaar groeien na 1 behandeling met antimyostatin-genen (9-5-2013)