Opgeladen: 27-1-2021
Opgeborgen in: Positieve psychologie, Psychologie
Translation: Autonomous people live longer (28-1-2021)

Autonome mensen leven langer

Autonome mensen leven langer
Als je leven een auto is, zit jij dan zelf achter het stuur? Als je op die vraag naar waarheid met een welgemeend 'ja' kunt antwoorden, dan is de kans groot dat je nog een lang leven voor je hebt. In ieder geval een langer leven dan mensen die het idee hebben dat niet zijzelf, maar vooral de omstandigheden bepalen waar het leven hen brengt.

Studie
Niet zo lang geleden schreven we over de Nun Study, waarin Amerikaanse onderzoekers een groep nonnen volgden die in de jaren dertig van de vorige eeuw allemaal toetraden tot de orde van de North American School Sisters of Notre Dame, en allemaal een essay hadden geschreven over hun innerlijke drijfveren. Uit die analyse bleek dat positieve emoties als geluk en optimisme de levensduur van de nonnen met tien jaar konden verlengen.

Het bijzondere van de Nun Study was dat de vrouwen, door hun keuze voor een religieuze leefstijl binnen dezelfde orde, een vrijwel identieke manier van leven leidden, met een identiek voedingspatroon, slaapritme en hoeveelheid lichaamsbeweging.

In 2019 publiceerde Netta Weinstein, een psycholoog van Cardiff University, een studie waarin ze gebruikmaakte van diezelfde essays. Weinstein pluisde de essays uit op uitingen van autonomie, en bepaalde vervolgens hoe oud de schrijvers van de essays waren geworden.

Autonomie
De psychologische eigenschappen waarover dit bericht gaat, vallen onder de noemer van autonomous motivational orientation Als je autonoom bent, laat je jezelf leiden door je doelen, waarden en interesses. Autonome mensen zien hun levensverloop vooral als het resultaat van de keuzes die ze hebben gemaakt, en niet als een gevolg van dwang en de omstandigheden. [Choice]

Een ander aspect van autonomie is zelfreflectie. Autonome mensen denken na over hun reacties en hun verleden, kennen zichzelf en hun emoties, en laten kennis meespelen in hun beslissingen. [Self reflection]

Veel autonome mensen hebben hun instelling mede te danken aan hun ouders. Die hebben hun streven naar autonomie geaccepteerd en ondersteund. [Parent Support]

Resultaten
Weinstein achterhaalde dat alle drie de aspecten van autonomie de sterftekans van de nonnen verminderden.

De figuren hieronder vatten Weinsteins bevindingen samen.


Autonome mensen leven langer


Autonome mensen leven langer


Autonome mensen leven langer


Nadat Weinstein met statististiek het longevity-effect van positieve emoties uitschakelde, zag ze dat autonomie nog steeds de kans op overlijden verminderde.

Conclusie
"The findings that choiceful motivation, self-reflection, and parent autonomy support have links with longevity decades later demonstrate the importance of these factors in shaping long-term health", schrijft Weinstein.

"Our findings suggest that modifying one's motivation orientation to be more autonomous might reduce risk for poor health in older age. Motivational characteristics are likely modifiable at different developmental stages as may also be the case for the hypothesized constructs that comprise orientation leading to greater health and longevity."

"Given this, it suggests fruitful avenues for intervening at different developmental stages to promote a more autonomous motivational orientation, especially by encouraging choiceful decision making, providing opportunities for self-reflection, and intervening with parents to enhance their provision of autonomy support."

"It is thus critical that work continue to investigate these and other motivational factors that may offer more clues on extending longevity."

Bron:
J Pers. 2019 Apr;87(2):181-93.

Meer:
Religie als levensverlenger: meer is beter (8-7-2018)
Overlijdensberichten verklappen het geheim van een lang leven: religie (16-6-2018)
Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar (6-5-2013)


Meer tijd besteden aan anderen maakt gelukkiger, werken aan jezelf niet Geld weggeven maakt gelukkig Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur

Meer tijd besteden aan anderen maakt gelukkiger, werken aan jezelf niet
Als je serieuze pogingen wilt doen om gelukkiger wilt worden, probeer dan om meer energie en tijd te besteden aan andere mensen. Die aanpak sorteert meer effect dan werken aan jezelf.

Geld weggeven maakt gelukkig
Geld weggeven maakt gelukkiger dan geld besteden aan jezelf.

Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur
Psychologische stress is ongezond, en verkort volgens legio wetenschappelijke studies de levensduur. Tenminste, als je daar niet mee kunt omgaan.