27.03.2007

Meta-studie: zoetstoffen verhogen kans op kanker niet

Aspartaam, sacharine en andere zoetstoffen verhogen de kans op kanker niet. Dat ontdekten Italiaanse epidemoiologen, die gegevens van zevenduizend kankerpatiŽnten vergeleken met die van zevenduizend mensen zonder kanker.

Meta-studie: zoetstoffen verhogen kans op kanker niet
De aanleiding van het Italiaanse onderzoek was de alarmerende berichtgeving rond een studie van het Ramazzini-instituut. Dat publiceerde in 2005 een dierstudie waarin ratten levenslang verschillende doses aspartaam kregen. Het rare van die studie was dat hij geen verband liet zien was tussen effect en doses, en dat vrouwelijke dieren wel wat vaker kanker leken te krijgen, maar de mannelijke niet. De onderzoekers ontleedden de proefdieren pas nadat ze een natuurlijke dood waren gestorven.

Nog merkwaardiger was dat aspartaam geen invloed had op de levensduur van de dieren. Tenminste, geen verband dat je zou verwachten: naarmate de dieren meer aspartaam hadden gekregen leefden ze langer, of ze nu na het overlijden kanker hadde of niet. Het belette de anti-aspartaamlobby niet om moord en brand te schreeuwen.

Vandaar de studie van de Italiaanse onderzoekers, die nagingen of er een verband was tussen enkele vormen van kanker en de inname van zoetstoffen. Een weergave van hun onderzoeksresultaten zie je hieronder.


Meta-studie: zoetstoffen verhogen kans op kanker niet


Voor sommige kankertypen verlaagde een hoge inname van zoetstoffen de kans op kanker juist. Een uitzondering is kanker van het strottenhoofd. Die stijgt een beetje naarmate de inname van zoetstoffen toeneemt, en die toename is bovendien statistisch significant. Aan de andere kant neemt de kans op eierstokkanker en borstkanker af als de inname van zoetstoffen toeneemt - en ook die afname is statistisch significant.

De onderzoekers denken dat hun studie aantoont dat zoetstoffen de kans op kanker niet verhogen. Dat grosso modo zoetstoffen de kans op kanker verlagen, vermoeden de onderzoekers, komt omdat mensen die zoetstoffen gebruiken minder suiker consumeren. En een hoge inname van suiker verhoogt in veel studies de kans op kanker juist wel.

Bron:
Ann Oncol. 2007 Jan;18(1):40-4.

Meer:
Alarm! Aspartaam verhoogt kans op kanker! (19-7-2005)