20.04.2012

Versnelde pas verhoogt overlevingskans 65-plusser

Verouderingsonderzoekers beschouwen de wandelsnelheid van zeventigplussers als een belangrijke voorspeller van hun gezondheid. De vraag die daarbij opkomt is natuurlijk of ouderen zichzelf gezonder kunnen maken als ze op wat voor manier dan ook hun wandelsnelheid verhogen. Ja, zeggen geriaters van de University of Pittsburgh.

De onderzoekers bestudeerden in de tweede helft van de jaren negentig een groep van 439 65-plussers met een gemiddelde leefijd van 74 jaar. De onderzoekers volgden de deelnemers aan hun studie gedurende een jaar, en bepaalden om de 3 maanden hoe gezond de ouderen waren. Ze lieten de deelnemers 4 meter wandelen en bepaalden de snelheid waarmee de 65-plussers zich voortbewogen.

De onderzoekers verdeelden de ouderen vervolgens in 3 groepen. De 1-year improvers waren na een jaar sneller gaan wandelen dan toen de observatie begon. Hoe die verhoging van de wandelsnelheid tot stand kwam viel buiten het onderzoek. De onderzoekers spraken van een verbetering als de wandelsnelheid toenam met meer dan 10 cm/sec.

De onderzoekers onderscheidden daarnaast de transient improvers. Die werden tijdens de observatieperiode weliswaar kwieker van been, maar konden die verbetering niet vasthouden. Hij was aan het einde van het jaar weer verdwenen.

De never improvers werden in het observatiejaar niet sneller.

Vervolgens wachtten de onderzoekers 8 jaar, en keken welke ouderen in die periode overleden en welke in leven bleven. De figuur hieronder vat hun waarnemingen samen.

De overlevingskansen van de 1-year improvers waren het beste. Na 8 jaar was nog 70 procent van hen in leven. Van de never improvers overleefde slechts zo'n 55 procent.


Versnelde pas verdubbelt overlevingskans 65-plusser


Versnelde pas verdubbelt overlevingskans 65-plusser


In de tabel hierboven berekenden de onderzoekers de kans op sterfte van de 1-year improvers ten opzichte van de never improvers. Zoals je ziet is die een factor 2 lager.

"Why would short-term improvement in usual gait speed affect survival?", vragen de onderzoekers zich af. "Perhaps improved gait speed is a subclinical indicator of 'physiological reserve'. It may indicate a kind of resilience, or an ability to improve or recover from a prior stressful event. Improved gait speed over time might also indicate improved physiological health due to medical interventions or change in health behaviors such as physical exercise".

Bron:
J Am Geriatr Soc. 2007 Nov;55(11):1727-34.

Meer:
Verlaag je hartslag en leef langer (15-4-2012)
Kwartier wandelen per dag verlengt het leven al (14-4-2012)
Bewegen vertraagt veroudering evenveel als calorische restrictie (8-1-2012)