27.11.2013

Testosteronpiek na krachttraining hoger door CLA

Bodybuilders die elke dag 6 gr CLA slikken maken meer testosteron aan. Dat blijkt uit een kleine Italiaanse humane studie die in 2012 verscheen in de Journal of Strength and Conditioning Research.
Bodybuilders die elke dag 6 gr CLA slikken maken meer testosteron aan. Dat blijkt uit een kleine Italiaanse humane studie die in 2012 verscheen in de Journal of Strength and Conditioning Research.

Een week geleden schreven we over een recente Italiaanse dierstudie, waarin muizen die dagelijks hoogintensieve duurinspanningen verrichtten meer testosteron aanmaakten als ze CLA kregen toegediend. De auteurs van dat onderzoek publiceerden een jaar eerder een humaan onderzoek naar de effecten van CLA op de testosteronspiegel.

In die studie beproefden de onderzoekers de hypothese dat CLA-suppletie de Leydigcellen in de testes meer testosteron laat produceren. De publicatie beschrijft een in vitro-studie met uit een rat afkomstige R2C-Leydigcellen. Hoe langer die in een reageerbuis zijn blootgesteld aan CLA, des te meer testosteron produceren die. De productie van testosteron werd eveneens hoger naarmate de concentratie CLA hoger was.

Je ziet de uitkomsten van die reageerbuisstudie hieronder.


Bodybuilders die elke dag 6 gr CLA slikken maken meer testosteron aan. Dat blijkt uit een kleine Italiaanse humane studie die in 2012 verscheen in de Journal of Strength and Conditioning Research.


Vervolgens gingen de Italianen na of mensen ook meer testosteron produceren als ze CLA krijgen toegediend. De onderzoekers gaven 10 doortrainde mannelijke krachtsporters - gemiddelde leeftijd: 27 jaar - gedurende 3 weken dagelijks 6 gr CLA. Voor en vlak na de suppletieperiode lieten de onderzoekers de proefpersonen trainen met gewichten, en analyseerden voor en na de workout het bloed van de mannen.

Een andere periode van drie weken kregen de mannen een placebo.

De onderzoekers vonden geen effecten van de CLA-suppletie op de concentratie van estradiol, cortisol en SHBG. Ze ontdekten wel dat door de CLA-suppletie de mannen na hun workout meer testosteron aanmaakten dan normaal.


Bodybuilders die elke dag 6 gr CLA slikken maken meer testosteron aan. Dat blijkt uit een kleine Italiaanse humane studie die in 2012 verscheen in de Journal of Strength and Conditioning Research.


Effecten op de kracht of lichaamssamenstelling vonden de Italianen niet.

"The results of the present study show that CLA may have an effect on testosterone synthesis, although only a potentially slight increase in total testosterone compared with the placebo was observed in physically active men", concluderen de onderzoekers. "It means that CLA might be used as an ergogenic aid to increase the anabolic effect of a resistance exercise bout, but further research is needed to understand the physiological relevance of this slight effect on testosterone."

Bron:
J Strength Cond Res. 2012 Jun;26(6):1667-74.

Meer:
Dierstudie: CLA + duurtraining = meer testosteron (18-11-2013)