14.09.2013

Testosteron maakt mannen eerlijker

Hoe meer testosteron er in het lichaam van mannen circuleert, hoe eerlijker zijn ze. Ook als ze weten dat niemand ze op een leugen zal betrappen, vertellen high-T-mannen vaker de waarheid dan mannen met minder testosteron in hun lichaam. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Bonn in Duitsland in PLoS One.
Hoe meer testosteron er in het lichaam van mannen circuleert, hoe eerlijker zijn ze. Ook als ze weten dat niemand ze op een leugen zal betrappen, vertellen high-T-mannen vaker de waarheid dan mannen met minder testosteron in hun lichaam. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Bonn in Duitsland in PLoS One.

Testosteron & psychologie
Tot nu toe hebben onderzoekers vooral de nadruk gelegd op de negatieve psychologische effecten van testosteron, zoals de vermindering van het inlevingsvermogen en een grotere neiging tot agressie. Testosteron heeft echter ook positieve psychologische effecten. Psychologen van Georgia State University publiceerden tien jaar geleden bijvoorbeeld een onderzoek waarin een groep brandweermannen met een hogere testosteronspiegel meer geneigd was om goed zijn werk te doen. [Journal of Research in Personality Volume 37, Issue 2, April 2003, Pages 107115.]

In 1997 publiceerden dezelfde psychologen een studie naar het verband tussen het gedrag en de testosteronspiegel van vrouwelijke gevangenen. [Psychosom Med. 1997 Sep-Oct;59(5):477-80.] Vrouwen met relatief veel testosteron in hun bloed waren in dat onderzoek vaker gewelddadig, maar de bewakers beoordeelden vrouwen met weinig testosteron opvallend vaak als "geniepig" en "onbetrouwbaar".

Studie
De Duitsers besloten dat aspect van testosteron verder uit te zoeken. Testosteron hangt samen met trots en het zoeken naar status, beredeneerden ze. Trotse mensen liegen minder vaak. Dus zouden proefpersonen eerlijker moeten worden als je ze testosteron toedient - bijvoorbeeld doordat je ze 50 milligram testosteron in de vorm van Testogel op hun huid smeert.

Hoe meer testosteron er in het lichaam van mannen circuleert, hoe eerlijker zijn ze. Ook als ze weten dat niemand ze op een leugen zal betrappen, vertellen high-T-mannen vaker de waarheid dan mannen met minder testosteron in hun lichaam. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Bonn in Duitsland in PLoS One.
De onderzoekers dienden de testosteron toe aan een kleine vijftig mannelijke proefpersonen, die twintig uur later met een dobbelsteen moesten gooien en hun scores moesten intikken op een computer. Hoe meer ogen de proefpersonen zeiden te gooien, des te meer geld kregen ze.

Bij een score van 6 kregen de mannen helemaal niks. De onderzoekers controleerden niet of de mannen de kluit belazerden.

Een even grote controlegroep kreeg een placebo, en moest dezelfde handelingen verrichten.

Resultaten
De mannen die testosteron hadden gekregen hadden tijdens de proef een gemiddelde testosteronspiegel van 7.78 nanogram per milliliter. Bij de mannen in de placebogroep was dat 6.79 nanogram per milliliter.

De mannen in de testosterongroep werden per worp 3.33 euro rijker, de mannen in de placebogroep 4.18 euro.


Hoe meer testosteron er in het lichaam van mannen circuleert, hoe eerlijker zijn ze. Ook als ze weten dat niemand ze op een leugen zal betrappen, vertellen high-T-mannen vaker de waarheid dan mannen met minder testosteron in hun lichaam. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Bonn in Duitsland in PLoS One.


Hoe meer testosteron er in het lichaam van mannen circuleert, hoe eerlijker zijn ze. Ook als ze weten dat niemand ze op een leugen zal betrappen, vertellen high-T-mannen vaker de waarheid dan mannen met minder testosteron in hun lichaam. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Bonn in Duitsland in PLoS One.


Je zie hierboven dat de testosteronmannen vaker zeiden dat ze met hun worp helemaal niks of slechts enkele euro's hadden verdiend, en minder vaak dat ze de maximale score van 5 euro hadden binnengehaald.Conclusie
"Our main finding is a lower incidence of self-serving lies in the testosterone group", schrijven de Duitsers. "We observe this result in a setup where subjects cannot be caught lying. To the best of our knowledge this is the first piece of evidence on a causal relationship between testosterone administration and prosocial behavior when actions are not observable to others."

Bron:
PLoS One. 2012;7(10):e46774.

Meer:
Visolie maakt eerlijk (5-1-2009)