24.09.2013

Testosteron maakt je onverschillig

Testosterone Cypionate
Naarmate er meer testosteron in je lichaam circuleert ben je minder bezig met wat andere mensen denken of voelen. Dat ontdekten psychologen van de University of Texas at Austin toen ze het woordgebruik in emails en het dagboek van twee testosterongebruikers analyseerden.

Er is volgens wetenschappers een verband tussen hoe je denkt en hoeveel testosteronmoleculen er in je bloedbaan circuleren. Veel testosteron betekent in de eerste plaats meer agressie, meer gerichtheid op status en een grotere behoefte aan seks. Daarnaast verhoogt testosteron de actiebereidheid, het ruimtelijk inzicht en gevoelens van welbevinden.

De Amerikaanse psychologen kregen de kans om het verband tussen testosteron en het denken te kunnen meten. Ze liepen een heteroseksuele man van 60 tegen het lijf die al sinds zijn 56ste testosteron gebruikte omdat hij zijn bovenlichaam sterker wilde maken [Case 1], en een 28-jarige van-vrouw-naar-man-transseksueel die sinds zijn 25ste testosteron gebruikte [Case 2].

Zowel de biologische man als de transseksuele man injecteerden zichzelf elke 1-4 weken met testosteroncypionaat. Ze hadden de afgelopen maanden bijgehouden wanneer ze een injectie hadden gezet, zodat de psychologen konden inschatten hoe de testosteronspiegel van de mannen in de afgelopen periode had gefluctueerd.

De 60-jarige man gaf de psychologen zijn emails, de 28-jarige man zijn dagboek. De psychologen telden daarin hoe vaak de mannen woorden hadden gebruikt die samenhangen met de psychologische effecten van testosteron, en wanneer. Vervolgens bepaalden de onderzoekers of er sprake was van een verband tussen woordgebruik en testosteronspiegel.


Naarmate er meer testosteron in je lichaam circuleert ben je minder bezig met wat andere mensen denken of voelen. Dat ontdekten psychologen van de University of Texas at Austin toen ze het woordgebruik in emails en het dagboek van twee testosterongebruikers analyseerden.


De onderzoekers zagen weinig terug in het woordgebruik van de mannen dat bevestigde wat wetenschappers over het verband tussen testosteron en psychologie beweren. Als er veel testosteron in het bloed van de mannen circuleerde gingen de mannen niet signifcant vaker woorden gebruiken die wijzen op seksuele interesse, agressie, het verlangen naar status, ruimtelijk denken of het omzetten van gedachten in daden.

De mannen zelf dachten trouwens dat die verbanden er wel waren. Ze waren ervan overtuigd dat ze vaker over agressie, seks en dominantie schreven als hun testosteronspiegel piekte.

Het enige overtuigende effect dat de onderzoekers vonden was dat de mannen minder sociale woorden gebruikten als hun testosteronspiegel hoog was.

De onderzoekers geloven dat testosteron wel degelijk effect heeft op "increase task-oriented aggression, status striving, and even the initiation of casual sexual behavior". Het blijkt weliswaar niet uit hun onderzoek, maar de aanwijzingen uit andere studies zijn gewoon te sterk. Maar de onderzoekers geloven ook dat een hoge testosteronspiegel het afsluiten voor de buitenwereld in de hand werkt. En dat, benadrukken ze, is niet per definitie slecht.

"Behaviorally, higher testosterone levels may increase task-oriented aggression, status striving, and even the initiation of casual sexual behavior", schrijven ze. "Nevertheless, testosterone may cause people to spend less time considering the emotions, thoughts, and behaviors of others. This finding makes sense if high testosterone levels prompt people to strive for social status. Testosterone can clear the mind and allow people to make decisions that are not colored by social considerations."

Bron:
J Abnorm Psychol. 2004 Feb;113(1):172-5.

Meer:
Testosteron maakt mannen eerlijker (14-9-2013)
1940: Experiment om van homo's hetero's te maken met testosteron mislukt (27-2-2007)
Niet iedereen wordt een hufter door testosteron (28-7-2004)