03.01.2004

Proef met inbrengen van nieuwe genen voor GHRH slaagt

Gendoping is vlakbij. Die conclusie kun je trekken uit de studie van Amerikaanse onderzoekers in de Journal of Animal Science. In het artikel vertellen de Amerikanen over hun proeven op varkens die harder gingen groeien nadat ze extra genen hadden gekregen voor het hormoon GHRH.

De Amerikanen injecteerden plasmiden met genen voor GHRH in spiergroepen. Die plasmiden hadden de promoter SPc5-12 die alleen in spierweefsel actief is. Na de injectie zetten de onderzoekers twee elektroden op de huid, boven de geinjecteerde spiergroep. Door de elektroden joegen ze vervolgens een elektrische lading. Daardoor verbeterde de opname van de nieuwe genen met een factor honderd tot duizend.

De behandeling werkte beter naarmate de ingespoten spier groter was, bleek uit proeven met genen voor het enzym SEAP.


Gendoping is vlakbij. Die conclusie kun je trekken uit de studie van Amerikaanse onderzoekers in de Journal of Animal Science. In het artikel vertellen de Amerikanen over hun proeven op varkens die harder gingen groeien nadat ze extra genen hadden gekregen voor het hormoon GHRH.


Een eenmalige injectie met 10 milligram plasmiden zorgde voor een verhoging van het GHRH-serum met een factor twee tot vier. De GH- en IGF-1-spiegel steeg daardoor met respectievelijk driehonderd en zeshonderd procent. De varkens groeiden daardoor 37 procent sneller dan dieren uit de controlegroep, maar na dertig dagen begon het effect weg te ebben. Dat zou het juiste moment geweest zijn voor een tweede behandeling, aldus de Amerikanen.

Opvallend was dat het effect van de gen-ingreep zich uitstrekte tot een latere generatie dieren. Zeugen die het genconstruct hadden gekregen, kregen zwaardere varkens, die overigens ook over een beter immuunsysteem beschikten. Die varkens reageerden ook weer beter op de nieuwe GHRH-genen.


Gendoping is vlakbij. Die conclusie kun je trekken uit de studie van Amerikaanse onderzoekers in de Journal of Animal Science. In het artikel vertellen de Amerikanen over hun proeven op varkens die harder gingen groeien nadat ze extra genen hadden gekregen voor het hormoon GHRH.


'We hypothesize that maternally derived GHRH can program the fetal pituitary at a critical stage of development to produce the observed changes in pituitary cell composition.' Aldus de onderzoekers.

Bron:
J Anim Sci. 2004;82 E-Suppl:E264-269.

Meer:
Genetisch manipuleren van mensen moet kunnen (12-5-2003)
Supermensethiek voor dummies (10-4-2003)
Genmuis zonder antioxidanten is dubbelgespierd (18-3-2003)