24.05.2013

Minder zorgen na verstrooiende film

Als er één ding is wat je niet moet doen als je lang wilt leven, dan is dat tobben en je zorgen maken. Negatieve emoties verkorten je levensduur. Omdat wijzelf een serieuze poging wagen om topfit een eeuw oud te worden lazen we met interesse het onderzoek dat psychologen van de University of Isfahan in Iran publiceerden in de International Journal of Preventive Medicine. Volgens die studie is minder tobben en je zorgen maken helemaal niet moeilijk.

De onderzoekers bestuderen het effect van positieve emoties op negatieve emoties. Ze vroegen zich af of positieve emoties - zoals vrolijkheid, optimisme of geluk - de effecten van negatieve emoties - zoals verdriet, angst of ongerustheid - kunnen wegpoetsen.

Cortisol
Om die theorie te toetsen deden de onderzoekers een experiment met 32 vrouwelijke scholieren van een middelbare school. Eerst lieten de onderzoekers de scholieren een zelfgemaakte Rumination Questionnaire invullen, zodat ze een idee hadden in welke mate de scholieren energie besteedden aan tobgedrag. Daarnaast lieten ze hun proefpersonen de Penn-State Worry Questionnaire invullen, zodat ze wisten hoeveel zorgen de scholieren aan hun hoofd hadden.

Daarna lieten de onderzoekers acht scholieren een verdrietige film zien [exp 1]. Een andere groep van acht scholieren zag juist een vrolijke film [exp 2]. Over de films laten de onderzoekers niets los.

Weer een andere groep van acht scholieren zag een neutrale film over Chinese flower making [con 1], en tenslotte was er een groep van acht scholieren die geen enkele film zag [con 2].

De volgende dag vulden de scholieren opnieuw de Researcher-made Rumination Questionnaire en de Penn-State Worry Questionnaire in. De onderzoekers zagen dat de scholieren die de verstrooiende film hadden gezien minder zorgen rapporteerden [eerste figuur hieronder] en minder energie besteedden aan tobben [tweede figuur hieronder].


Minder zorgen na verstrooiende film


Minder zorgen na verstrooiende film


In de laatste alinea's van hun artikel bedanken de onderzoekers hun collega's, de scholieren - en "the TV movie and serial producers and other mass media who always attempt to induce a cheerful mood in the spectators".

Bron:
Int J Prev Med. 2012 Feb;3(2):102-9.

Meer:
Besef van controle verlengt leven (15-4-2013)
Je woordgebruik verklapt hoe oud je wordt (10-4-2013)
Neerkijken op ouderen verhoogt kans op hartaanval (27-3-2013)