Opgeladen: 25-8-2022
Opgeborgen in: Immuunsysteem
Translation: A little physical activity reduces the risk of covid | Meta-study (26-8-2022)

Beetje lichaamsbeweging beschermt tegen covid | Metastudie

Vrijwel niets hebben de massamedia verteld over het effect van leefstijl op een virusziekte waarover veel te doen is, maar waarover je lang niet alles mag zeggen. Wie niet zelfstandig op zoek gaat naar informatie, weet niets over de beschermende werking van vitamine D, zink, quercetine en vitamine C. Ook over de Spaanse metastudie die op basis van de gegevens van 1853610 studiedeelnemers concludeert dat ook lichaamsbeweging kan beschermen tegen covid, zullen de media zwijgen.


Beetje lichaamsbeweging beschermt tegen covid | MetastudieStudie
Arts-onderzoekers van de Universitat de Valencia in Spanje traceerden 16 eerder gepubliceerde studies in de wetenschappelijke literatuur. In de studies hadden de auteurs gekeken naar het effect van lichaamsbeweging op de kans op covid bij volwassenen.

De onderzoekers keken naar het effect op infectie, ziekenhuisopname, serieuze ziekte (noodzaak om zuurstof toe te dienen of opname op de IC) en overlijden.

De Spanjaarden gingen bij de beoordeling van de hoeveelheid dagelijkse lichaamsbeweging uit van de richtlijnen van de WHO. Wie wekelijks 500 MET-minuten bewoog - zeg maar: 5 dagen per week een half uur wandelde in straf tempo - bewoog volgens de onderzoekers voldoende.

Resultaten
Een leefstijl met voldoende of veel beweging verminderde de kans op infectie met 11 procent. Beweging reduceerde de kans op ziekenhuisopname en ernstige covid met respectievelijk 36 en 34 procent. Beweging reduceerde de kans op overlijden als gevolg van covid met 43 procent.


Beetje lichaamsbeweging beschermt tegen covid | MetastudieIn de figuren hieronder hebben de onderzoekers het verband tussen enerzijds de hoeveelheid wekelijkse lichaamsbeweging en anderzijds de kans op ernstige covid en overlijden uitgezet. 500 MET-minuten per week heb je toch heus nodig voor een optimale bescherming. Dat is dus wekelijks 150 minuten wandelen.

Meer bewegen mag ook.


Beetje lichaamsbeweging beschermt tegen covid | Metastudie


Beetje lichaamsbeweging beschermt tegen covid | MetastudieMechanisme
De onderzoekers wijden een paar zinnen uit over de manier waarop lichaamsbeweging zou kunnen beschermen tegen covid. In dierstudies activeert lichaamsbeweging het immuunsysteem, schrijven ze. In humaan onderzoek lijkt lichaamsbeweging vooral ontstekingsreacties af te zwakken. Beide effecten zouden de uitkomsten van de meta-analyse kunnen verklaren.

Slot
De studies zijn nogal pluriform. De onderzoekers vrezen bovendien dat sommige studies met onverwachte resultaten niet zijn gepubliceerd. Ze pleiten voor meer onderzoek.

Bron:
Br J Sports Med. 2022 Aug 22;bjsports-2022-105733.

Meer:
Lichaamsbeweging maakt het coronavirus minder dodelijk (4-6-2021)
Quercetine behoedt sporters voor verkoudheid en griep (7-4-2020)
Altijd maar verkouden en grieperig? Ga meer bewegen... (24-8-2017)


Vitamine D en corona | Minder kans op infectie, ziekte en overlijden Besmetting met covid-19 zonder een centje pijn - dankzij de zonnebank? 500 milligram vitamine C vergroot overlevingskansen bij levensbedreigende covid met een factor 5

Vitamine D en corona | Minder kans op infectie, ziekte en overlijden
En alweer verschijnt er een metastudie die vertelt dat een adequate vitamine D-spiegel beschermt tegen het coronavirus.

Besmetting met covid-19 zonder een centje pijn - dankzij de zonnebank?
Je hebt alle kenmerken van iemand die door besmetting met gevreesde covid-19-virus doodziek kan worden, maar toch heeft infectie nauwelijks effect op je gezondheid.

500 milligram vitamine C vergroot overlevingskansen bij levensbedreigende covid met een factor 5
Onderzoek uit Iran.