14.04.2012

Kwartier wandelen per dag verlengt het leven al

Mensen met een hekel aan lichaamsbeweging zouden op z'n minst moeten proberen elke dag een kwartier te wandelen of te fietsen. Dat minuscule beetje lichaamsbeweging is al voldoende om hun sterftekans aantoonbaar te verminderen, aldus onderzoekers van het Taiwanese Institute of Population Science.

Bewegen
Gezondheidswetenschappers en voorlichters drukken ons op het hart dat we elke dag minstens 30 minuten moeten bewegen, maar een minderheid van de bevolking beschikt over voldoende wilskracht om die richtlijn te halen. Dertig minuten bewegen per dag is voor de meeste stervelingen kennelijk te veel gevraagd. Dus vroegen de onderzoekers zich af of ook minder beweging dan dat half uurtje per dag de gezondheid beschermt.

Studie
De onderzoekers probeerden die vraag te beantwoorden in een studie waarin ze zo'n vierhonderdduizend Taiwanezen 8 jaar volgden. De onderzoekers verdeelden de deelnemers aan de studie aan de hand van hun bewegingspatroon in vijf groepen.

Als we bewegen even gelijk stellen aan wandelen in een redelijk tempo, dan wandelde de inactive-groep minder dan 15 min uur per dag. De low-groep wandelde dagelijks ongeveer 15 min, de medium-groep 30 min, de high-groep 60 min en de very high-groep 2 uur of meer per dag.

Resultaten
Over de periode van 8 jaar was de sterftekans lager naarmate de Taiwanezen meer bewogen. Bij de Taiwanezen die dagelijks een kwartier wandelden was de sterftekans al 15 procent minder dan bij de Taiwanezen in de inactive-groep.


Kwartier wandelen per dag verlengt het leven al


Bewegen verminderde vooral de kans op overlijden door diabetes of hart- en vaatziekte. Wat die doodsoorzaken betreft was er in de very high-groep sprake van een halvering van de sterftekans ten opzicht van de inactive-groep. Wat kanker betreft was in de very high-groep de kans op overlijden een kwart lager dan in de inactive-groep.

Het ietepetieterige beetje lichaamsbeweging van 15 min per dag verlaagde de sterftekans in alle groepen die de onderzoekers konden bedenken: jonge mensen, oude mensen, rokers, drinkers, mensen met een hoge bloeddruk, diabeten...


Kwartier wandelen per dag verlengt het leven al


Kwartier wandelen per dag verlengt het leven al


Als Taiwanezen elke dag 15 min bewegen, dan neemt met elke 15 min extra beweging hun sterftekans af met 4 procent, en hun kans op sterfte door kanker met 1 procent. "Our results suggest that one in nine deaths from cancer in individuals in the inactive group could have been averted if they did 15 min of moderate-intensity daily exercise", schrijven de onderzoekers.

Het effect van matig-intensieve beweging is maximaal bij 2 uur per dag. Nog langer bewegen beschermt, voor zover de onderzoekers dat uit hun gegevens kunnen afleiden, niet beter, maar ook niet slechter, dan 2 uur uur.

Intensieve activiteit zoals hardlopen - vigorous physical activity - is effectiever dan matig-intensieve activiteit. Het beschermende effect van intensieve activiteit is maximaal bij een uur per dag. Over het effect van meer dan een uur intensieve beweging per dag kunnen de onderzoekers niets zeggen.

Conclusie
"The minimum amount of exercise reported in this study is half of that recommended worldwide, but individuals are more likely to do 15 min of daily exercise than 30 min of daily exercise", concluderen de onderzoekers. "Furthermore, once an individual does 15 min of daily exercise regularly, they might be more likely to increase the amount of time they spend exercising per day. With this potential increase in exercise in mind, a recommendation of 15 min of daily exercise should be promoted to east Asian populations."

Bron:
Lancet. 2011 Oct 1;378(9798):1244-53.

Meer:
Bewegen vertraagt veroudering evenveel als calorische restrictie (8-1-2012)
Waarom beeldhouwers langer leven dan schilders (19-4-2011)
Lichaamsbeweging vertraagt moleculaire veroudering met tien jaar (1-2-2008)