08.09.2015

Intensieve beweging is gezonder

Bewegen is altijd gezond, ook als je bijzonder veel beweegt. Dat schreven we gisteren. Maar maakt het nog uit of je beweegt met een hoge intensiteit of het rustig aan doet? Jazeker, rapporteren onderzoekers van de University of Sydney in JAMA Internal Medicine. Beweging is nog gezonder als je totale hoeveelheid lichaamsbeweging voor enkele tientallen procenten uit intensieve beweging bestaat.

Studie
De onderzoekers gebruikten gegevens die waren verzameld in de Australische 45 And Up study. Ze volgden iets meer dan tweehonderdduizend mannen en vrouwen, die bij de aanvang van de studie 45-75 jaar waren, ruim zeven jaar.

De onderzoekers wisten hoeveel minuten per week de studiedeelnemers bewogen, en hoeveel van die minuten onder het kopje 'intensief' - in het Engels: vigorous - vielen. "Vigorous activity is defined as activity that made you breathe harder or puff and pant, like jogging, cycling, aerobics, competitive tennis, but not household chores or gardening", schrijven de onderzoekers.

Dat beweging de kans op dodelijke hart- en vaatziekten en fatale vormen van kanker vermindert is oud nieuws, maar welk type beweging de overlevingskansen het meeste verhoogt is nog niet duidelijk. Daarom maakten de onderzoekers een onderscheid tussen intensieve en matig-intensieve lichaamsbeweging. Onder matig intensieve lichaamsbeweging vielen tussen twee haakjes activiteiten als "gentle swimming, social tennis, vigorous gardening or work around the house".

Resultaten
Naarmate meer van het totale aantal minuten lichaamsbeweging per week het predicaat 'intensief' verdiende, was de kans op sterfte bij de studiedeelnemers lager. Dat vertelt de figuur hieronder. De sterftekans van de studiedeelnemers die nooit intensief bewogen staat in de figuur hieronder op 1.


Intensieve beweging is gezonder


In de tabel hieronder splitsten de onderzoekers hun gegevens nog eens uit. Zoals je ziet verlaagde intensieve lichaamsbeweging de sterftekans zowel bij de studiedeelnemers die relatief weinig bewogen als bij de studiedeelnemers die relatief veel bewogen.

MVPA = total moderate to vigorous activity; VPA = vigorous activity.


Intensieve beweging is gezonder


Conclusie
"Independent of the total amount of physical activity, engaging in some vigorous activity was protective against all-cause mortality", schrijven de onderzoekers. "Independent of the total amount of physical activity, engaging in some vigorous activity was protective against all-cause mortality. This finding applied to both sexes, all age categories, people with different weight status, and people with or without cardiometabolic disease."

"Doing some vigorous activity might be important for increasing longevity among middle aged and older adults. If vigorous activities are consistently independently associated with health benefits, such activities should be more strongly encouraged in activity guidelines to maximize the population benefits of physical activity."

Bron:
JAMA Intern Med. 2015 Jun;175(6):970-7.

Meer:
Een beetje of extreem veel, bewegen is altijd gezond (7-9-2015)
Irisin, het levensverlengende hormoon uit je spieren (8-12-2014)
Levensverlenging, spierweefsel en irisin (3-12-2014)