12.12.2010

Hersenen van schoolkinderen werken beter na twee glazen water

Geef schoolkinderen een flesje water tijdens hun lesuren en laat ze daaruit drinken wat ze willen. Hun hersenen gaan daardoor beter presteren, aldus Britse onderzoekers. Vooral de werking van het kortetermijngeheugen verbetert.

Study
Pschologen van de University of Wales Swansea publiceerden in Appetite een experiment waarin ze 40 schoolkinderen van 8 jaar twee keer testten. [Appetite. 2009 Aug;53(1):143-6.] Beide tests vonden plaats op een willekeurige schoolmidddag, gewoon tijdens schooluren. De ene keer keer dronken de kinderen 300 ml water voor de test, de andere keer niet.

Resultaten
De onderzoekers lieten de kinderen een halve minuut een afbeelding met 15 plaatjes zien en vroegen ze daarna welke plaatjes ze zich nog konden herinneren. Dat gebeurde meteen daarna [immediate] en vijf minuten later nog een keer [delayed]. Hadden de kinderen eerst water gedronken, dan werkte hun geheugen beter.


Hersenen van schoolkinderen werken beter na twee glazen water


De onderzoekers testten ook de aandacht van de kinderen, maar daar kwam niks uit.

Een paar maanden later verscheen in hetzelfde Appetite een soortgelijke studie van psychologen van de University of East London. [Appetite. 2009 Dec;53(3):469-72.] Daarin kregen vijftig schoolkinderen van 7-9 jaar de ene schoolmorgen niks, en een andere morgen een flesje met 500 ml water. Daaruit dronken de kinderen gemiddeld 400 ml.

De onderzoekers ontdekten dat water de kinderen preciezer maakte in hun motoriek [visuomotor precision]. Ze konden makkelijker rechte lijnen op papier zetten. Hun opmerkingsvermogen verbeterde. Ze hadden een hogere score toen ze een specifieke letter in een warboel van andere letters moesten aanstrepen [visual search]. Tenslotte konden de kinderen meer verschillen zien tussen cartoons die bijna identiek aan elkaar waren [visual attention].


Hersenen van schoolkinderen werken beter na twee glazen water


Hersenen van schoolkinderen werken beter na twee glazen water


Verklaring
Onderzocht wat een glas water nou precies verandert in de hersenen van de kinderen hebben de psychologen niet. Hoewel de kinderen gewoon hadden ontbeten of geluncht theoretiseren de onderzoekers dat de kinderen een beetje uitgedroogd waren, en dat het water de werking van dopamine en serotonine in hun hersenen verbeterde.

Slot
Mocht je willen gaan experimenteren met water als smartdrug: er bestaat zoiets als watervergiftiging.

Bron:
Appetite. 2009 Dec;53(3):469-72.

Meer:
Sporten met flesje water is leuker (16-1-2009)