04.07.2006

Dierstudie: hardlopen geeft het hart veerkracht - maar niet als je nandrolon gebruikt

Een goed getrainde hartspier beschermt tegen een hartinfarct en vermindert de schade als je onverhoopt toch een attaque krijgt. Maar als je hardlopen combineert met een kuurtje nandrolondecanoaat, dan gaat die vlieger niet op, ontdekten Braziliaanse onderzoekers.

De Brazilianen experimenteerden met vier groepen ratten. De ratten in twee groepen 'trainden' in een molentje dat je kunt kopen in een speciaalzaak voor dierenbeulen: de dieren kunnen er niet uit en moeten rennen als ze op hun plaats willen blijven. De ratten in twee groepen trainden niet.

Ratten in de ene trainingsgroep kregen een niet eens zo verschrikkelijk hoge dosis nandrolondecanoaat: tien milligram per kilo lichaamsgewicht per week. De ratten in de andere trainingsgroep kregen niks. De ene sedentaire groep kreeg nandrolon en de andere sedentaire groep niet.

Na acht weken zat het trainingsprogramma van de dieren erop - en hun leven ook. De onderzoekers draaiden hun nek om, haalden hun hartspier eruit en hielden die aan de praat in een laboratoriumopstelling. Vervolgens imiteerden de onderzoekers de effecten van een hartinfarct: ze stopten de toevoer van zuurstof naar de hartspier gedurende een half uur [Ischemia]. Daarna herstelden ze de toevoer en keken ze hoe snel de hartspier van de dieren herstelde [Reperfusion].

C = geen nandrolon; D = wel nandrolon. S = sedentair; T = getraind.


Dierstudie: hardlopen geeft het hart veerkracht - maar niet als je nandrolon gebruikt


Training maakte dat de hartspier een infarct beter kan opvangen. Toediening van nandrolon doet het beschermende effect van training echter teniet.

Toen de onderzoekers bepaalden hoeveel procent van de hartspier door het infarct was aangetast kwamen ze tot dezelfde conclusie. In de ratten die wel hadden getraind maar geen nandrolon hadden gekregen [CT] was dat percentage verhoudingsgewijs gering. Van dat beschermende effect was bij de ratten die hadden getraind en ook nandrolon hadden gekregen [DT] nagenoeg geen sprake.


Dierstudie: hardlopen geeft het hart veerkracht - maar niet als je nandrolon gebruikt


Dierstudie: hardlopen geeft het hart veerkracht - maar niet als je nandrolon gebruikt


Training activeert in hartcellen beschermende enzymen als superoxidedismutase, glutathionperoxidase, glutathionreductase en catalase, ontdekten de Brazilianen. Toediening van nandrolon steekt daar een stukje voor. De figuur hierboven betreft de activiteit van glutathionperoxidase. De andere figuren zijn niet wezenlijk anders.

De Brazilianen concluderen dat anabolen niet alleen belastend zijn voor het hart doordat ze het cholesterol verslechteren, de bloeddruk verhogen, bloedstolsels laten ontstaan of direct inwerken op de hartspier. Anabolen verminderen ook de veerkracht waarmee de hartspier infarcten opvangt.

Je kunt je afvragen of de Brazilianen ook zulke resultaten hadden gevonden als ze hun dieren good old testosteron hadden gegeven, of een combinatie van nandrolon en testosteron. In veel studies heeft testosterontoediening een minder negatief, en soms zelfs positief effect op hart en bloedvaten dan nandrolon.

Bron:
J Steroid Biochem Mol Biol. 2006 Jun;99(4-5):223-230.

Meer:
Nandrolon versterkt sloopwerk van coke in de hartspier (9-4-2004)
Gevalstudie: bloedproppen door anabolen (22-9-2003)