22.12.2003

Groeihormoonbooster apomorphine zorgt voor meer testosteron

De groeihormoonbooster apomorphine verhoogt de concentratie testosteron in het bloed. Dat ontdekten Italiaanse artsen die het medicijn in laaggedoseerde pillen aan mannen met erectieproblemen gaven.

Studie
De groeihormoonbooster apomorphine verhoogt de concentratie testosteron in het bloed. Dat ontdekten Italiaanse artsen die het medicijn in laaggedoseerde pillen aan mannen met erectieproblemen gaven.
Apomorphine is een dopamine-agonist, die al in de negentiende eeuw is ontdekt. Het is in de chemische sport bekend als een groeihormoonbooster. [Fundam Clin Pharmacol. 2003 Aug;17(4):473-81.] De Italianen onderzochten wat het middel deed met een bijzondere subgroep mannen met erectieproblemen: mannen met een normaal testosteron, zonder psychische problemen, maar met een verhoogde aanmaak van prolactine.

De onderzoekers bestudeerden de effecten van twee doseringen apomorphine: dagelijks 2 milligram en dagelijks 3 milligram. De proef duurde twee weken. Voor en na die periode bepaalden de onderzoekers de spiegel van de stuurhormonen LH en FSH, die van het totale testosteron, vrij testosteron en prolactine. De resultaten staan hieronder. FT = vrij testosteron; PRL = prolactine.


De groeihormoonbooster apomorphine verhoogt de concentratie testosteron in het bloed. Dat ontdekten Italiaanse artsen die het medicijn in laaggedoseerde pillen aan mannen met erectieproblemen gaven.


Resultaten
Apomorphine verhoogt de aanmaak van FSH, LH en testosteron. Hogere doseringen werken misschien beter, aangezien 3 mg/dag ietsiepietsie meer effect sorteert dan 2 mg/dag. Je kunt niet uit het onderzoek afleiden of ook mannen met een normale prolactinespiegel meer testosteron aanmaken door apomorphine.

De gebruikte doseringen waren niet hoog. Hieronder een passage uit een ander artikel over apomorpine, waaruit blijkt met wat voor doseringen artsen soms ook werken.


De groeihormoonbooster apomorphine verhoogt de concentratie testosteron in het bloed. Dat ontdekten Italiaanse artsen die het medicijn in laaggedoseerde pillen aan mannen met erectieproblemen gaven.


In seksueel opzicht werkte het middel redelijk. De seksuele functies verbeterden. De getallen hieronder vermelden de scores van de mannen op de International Index of Erectile Function.


De groeihormoonbooster apomorphine verhoogt de concentratie testosteron in het bloed. Dat ontdekten Italiaanse artsen die het medicijn in laaggedoseerde pillen aan mannen met erectieproblemen gaven.


Bijwerkingen
Zonder bijwerkingen was het middel niet, al waren ze betrekkelijk mild. Drie gebruikers voelden zich duizelig, en eentje moest een keer na inname van zijn dosis overgeven.

Psychiaters denken dat verhoogde dopaminespiegels de kans op psychoses verhogen. Het aantal gerapporteerde gevallen van psychoses bij apomorphinegebruikers is echter beperkt - waarschijnlijk omdat bij psychoses vooral de D3-receptor belangrijk is. [J Psychiatry Neurosci. 2001 May;26(3):203-20.] Apomorphine interacteert met de D1-, maar vooral met de D2-receptor voor dopamine. D2-receptoren zijn betrokken bij het ontstaan van seksuele opwinding.

Bron:
Urology. 2003 Nov;62(5):922-7.