14.06.2012

Dierstudie: epicatechin uit cacao is levensverlenger

(-)-Epicatechin
De voornaamste actieve stof in cacao is (-)-epicatechin. Geef je die stof aan dikke muizen, dan leven ze langer. Volgens voedingswetenschappers van het Amerikaanse Virginia Tech activeert epicatechin [structuurformule hiernaast] het enzym AMPK.

Cacao
Cacao heeft, dankzij een berg onderzoek waarvan een aanzienlijk deel is betaald door snoepfabrikant Mars, de status van superfood gekregen. Suppletie met cacao of epicatechin doet in het lichaam ongeveer hetzelfde als lichaamsbeweging en versterkt in dierstudies de positieve effecten van fysieke training. Daarnaast suggereren proeven op fruitvliegjes en ratten dat cacao en epicatechin de levensduur verlengen.

Diabeten leven 8 jaar korter dan niet-diabeten, maar lichaamsbeweging verzacht een aantal effecten van diabetes. Als epicatechin ongeveer dezelfde effecten heeft als lichaamsbeweging, kan epicatechin dan het leven van diabeten verlengen? In een dierstudie, die verscheen in The Journal of Nutrition, proberen voedingswetenschappers van Virginia Tech die vraag te beantwoorden.

Studie
De onderzoekers deden 15 weken lang epicatechin door het drinkwater van te dikke en diabete muizen [db]. De concentratie was 0.25 procent. Daardoor kregen de muizen ongeveer evenveel epicatechin [EC] binnen als mensen die 8-32 gram cacao per dag consumeren. [Noot voor experimenteerlustige ergonauten: chocolade bestaat slechts gedeeltelijk uit cacao.]

Resultaten
Je ziet rechtsonder dat na week 6 de diabete muizen [db] begonnen te sterven. Kregen de diabete dieren epicatechin [db+EC], dan leefden ze bijna even lang als gezonde muizen [Control].

Linksonder zie je dat epicatechinsuppletie de concentratie actief AMPK verhoogde. De figuur heeft betrekking op spiercellen. In levercellen zagen de onderzoekers hetzelfde.


Dierstudie: epicatechin uit cacao is levensverlenger


De tabel hierboven laat de positieve effecten van epicatechinsuppletie zien: de concentratie van het beschermende SOD neemt toe, die van het 'slechte cholesterol' LDL en de ontstekingsfactoren Interleukine 1b en CRP neemt af, en de hoeveelheid IGF-1 in het bloed zakt. Dat laatste effect verklaart misschien de levensverlenging door epicatechin, denken de onderzoekers.

Diabeten hebben veel IGF-1 in hun bloed, maar dat IGF-1 zorgt niet voor spieropbouw. Het IGF-1 in het bloed van diabeten stimuleert waarschijnlijk wel de tumorgroei.

De onderzoekers opperen de mogelijkheid dat epicatechin via AMPK de aanmaak van IGF-1 afremt. Wij vragen ons af of epicatechin de binding van IGF-1 aan receptoren in spiercellen vergemakkelijkt, en dat daardoor de IGF-1-spiegel zakt.

Conclusie
"The findings in this study demonstrate that epicatechin may be an antiaging compound, as evidenced by the improved db/db mouse survival and the favorable changes in a variety of age-related biomarkers", vatten de onderzoekers samen. "However, more preclinical studies are needed to further characterize the potential antiaging effects of this compound and to define the exact molecularmechanisms by which it may act."

Bron:
J Nutr. 2011 Jun;141(6):1095-100.