24.03.2014

Dierstudie: curcumin beschermt botten na de menopauze

Curcumin, de voornaamste bioactieve stof in kurkuma, beschermt het skelet tegen afbraak als de natuurlijke afgifte van hormonen die botten opbouwen vermindert. Die conclusie trekken onderzoekers van Kyungpook National University in Korea uit een experiment met vrouwelijke ratten die eigenlijk geen estradiol meer zouden moeten kunnen aanmaken - maar het op een raadselachtige manier toch deden.
Curcumin
Curcumin, de voornaamste bioactieve stof in kurkuma, beschermt het skelet tegen afbraak als de natuurlijke afgifte van hormonen die botten opbouwen vermindert. Die conclusie trekken onderzoekers van Kyungpook National University in Korea uit een experiment met vrouwelijke ratten die eigenlijk geen estradiol meer zouden moeten kunnen aanmaken - maar het op een raadselachtige manier toch deden.

In 2008 publiceerden Canadese radiologen een dierstudie, waarin curcumin in vrouwelijke ratten, waarbij de onderzoekers met een chirurgische ingreep de eierstokken hadden verwijderd, botafbraak afremde. [Phytomedicine. 2008 Dec;15(12):1069-78.] Het effect was ongeveer de helft van dat van het bifosfonaat etidronate.

Waarschijnlijk remt curcumin in botcellen de werking van het katabole eiwitcomplex NFKB [ruimtelijke structuur hieronder]. [Mol Cells. 2008 Nov 30;26(5):486-9.] In spiercellen doet curcumin dat ook.

NFKB
Die studies, en nog een paar andere, waren voor de Koreanen aanleiding om nog eens goed naar het botsparende effect van curcumin te kijken. Ze haalden bij de meeste van hun vrouwelijke ratten de eierstokken weg, en voerden bij de rest van de proefdieren een nep-operatie uit [Sham].

De onderzoekers verdeelden ratten die geen eierstokken meer hadden in drie groepen. De ene kreeg dagelijks per kg lichaamsgewicht 10 mg curcumin oraal toegediend [Low curcumin]. Een andere groep kreeg het 5-voudige van die dosis [High curcumin]. Een derde groep kreeg tenslotte geen actieve stoffen toegediend [OVX].

Tot hun verbazing zagen de Koreanen dat de hoge dosis curcumin de concentratie estradiol in het lichaam op peil hield. Ook na 8 weken circuleerde er in het lichaam van de ratten in de High curcumin-groep nog steeds net zoveel estradiol als voordat de onderzoekers de eierstokken verwijderden.

Raar.

Misschien stimuleert curcumin de afgifte van DHEA - en indirect androstenedione en estradiol - door de bijnieren. Of misschien saboteert curcumin de test waarmee de Koreanen de concentratie estradiol bepaalden.


Curcumin, de voornaamste bioactieve stof in kurkuma, beschermt het skelet tegen afbraak als de natuurlijke afgifte van hormonen die botten opbouwen vermindert. Die conclusie trekken onderzoekers van Kyungpook National University in Korea uit een experiment met vrouwelijke ratten die eigenlijk geen estradiol meer zouden moeten kunnen aanmaken - maar het op een raadselachtige manier toch deden.


Een merker van botafbraak is type I collagen C-telopeptide [CTX-1]. Hoe meer daarvan in het bloed zit, des te sneller verzwakken de botten. De verwijdering van de eierstokken verhoogde de concentratie van type I collagen C-telopeptide, suppletie met curcumin stak daar een stokje voor.


Curcumin, de voornaamste bioactieve stof in kurkuma, beschermt het skelet tegen afbraak als de natuurlijke afgifte van hormonen die botten opbouwen vermindert. Die conclusie trekken onderzoekers van Kyungpook National University in Korea uit een experiment met vrouwelijke ratten die eigenlijk geen estradiol meer zouden moeten kunnen aanmaken - maar het op een raadselachtige manier toch deden.


De botdichtheid [BMD] verminderde na de operatie, maar het tempo waarin was minder bij de ratten die curcumin kregen.

Toen de Koreanen scans maakten van een ruggenwervel, zagen ze dat het wegnemen van de eierstokken de botstructuur in de wervel verslechterde, en dat curcumin die verslechtering gedeeltelijk ophief.


Curcumin, de voornaamste bioactieve stof in kurkuma, beschermt het skelet tegen afbraak als de natuurlijke afgifte van hormonen die botten opbouwen vermindert. Die conclusie trekken onderzoekers van Kyungpook National University in Korea uit een experiment met vrouwelijke ratten die eigenlijk geen estradiol meer zouden moeten kunnen aanmaken - maar het op een raadselachtige manier toch deden.


De botten verzwakten door in de ingreep, ontdekten de onderzoekers toen ze een ruggenwervel van de ratten blootstelden aan druk. De hoge dosis curcumin verminderde de afname van de botsterkte.


Curcumin, de voornaamste bioactieve stof in kurkuma, beschermt het skelet tegen afbraak als de natuurlijke afgifte van hormonen die botten opbouwen vermindert. Die conclusie trekken onderzoekers van Kyungpook National University in Korea uit een experiment met vrouwelijke ratten die eigenlijk geen estradiol meer zouden moeten kunnen aanmaken - maar het op een raadselachtige manier toch deden.


"Although bisphosphonates, potent antiresorptive agents, have been the most popular first-line drugs for the treatment of osteoporosis for some time, many side effects have become evident in recent years", schrijven de Koreanen.

"Some reports suggested a link between bisphosphonates' use and the development of atypical insufficiency fractures [...]. These are thought to be due to long term oversuppression of bone turnover leading to impaired bone remodeling, accumulation of microdamage in bone and increased skeletal fragility. Therefore, there is increasing interest in the discovery of natural substances that could favorably affect the skeletal system, which could be used in place of pharmacological treatment for osteoporosis."

Curcumin is misschien zo'n natural substance, denken de Koreanen. Het humane equivalent van de door hen gebruikte low en high-doses ligt in de buurt van respectievelijk 130 en 650 mg curcumin per dag.

In landen waarin mensen veel kurkuma in hun eten gebruiken, is de dagelijkse inname 100 mg per dag. Als je humane trials mag geloven, kunnen mensen zonder problemen enkele grammen curcumin per dag consumeren. [Anticancer Res. 2001 Jul-Aug;21(4B):2895-900.]

Bron:
J Korean Neurosurg Soc. 2013 Dec;54(6):461-6.

Meer:
Piceatannol voor sterke botten (1-9-2013)
Minder vet en sterkere botten door mix van vitamine D, quercetine, resveratrol en genisteïne (6-10-2012)
Dierstudie: rutinesupplement antikatabool in botweefsel (5-2-2012)