13.12.2011

Cryotherapie laat sporters sneller herstellen

Cryotherapie is een nieuwe trend in de sport. [J Strength Cond Res. 2011 Nov 29. [Epub ahead of print].] Een publicatie in het sjieke PLoS zal dat alleen nog maar versterken. Daarin bewijzen onderzoekers van het Franse National Institute of Sport, Expertise and Performance dat cryotherapie werkt bij goed doortrainde hardlopers. Maar toch...

Studie
De onderzoekers gebruikten een cryokamer van het Duitse Zimmer Medicin. [zimmer.de] De kamer heet officieel icelab Therapiekammer. Eigenlijk bestaat icelab Therapiekammer uit drie kamers. In de ene is temperatuur constant -10, in de tweede -60 en in de derde -110 graden Celsius.

De onderzoekers lieten 9 hardlopers eerst 40 minuten rennen op een treadmill. De renners werkten vijf cycli af waarin ze vlak, heuvel-op en heuvel-af renden. Zo'n programma veroorzaakt fikse spierpijn.

De proefpersonen liepen het parcours drie keer. De ene keer herstelden ze na afloop door rust [PAS], een andere keer door toediening van infrarood licht [FIR] en weer een andere keer door een kort verblijf in de cryokamer [WBC]. De proefpersonen ondergingen hun behandelingen 1, 24 en 48 uur na hun inspanningssessie.

De cryobehandeling hield in dat de proefpersonen via de minder koude kamers doorliepen naar de kamer waar de temperatuur was gezakt tot -110 graden. Daar bleven ze 3 minuten. De proefpersonen droegen zwemkleding, oorwarmers, droge sokken, handschoenen en een chirurgisch masker. Tijdens het verblijf in de kamers liepen ze rustig op en neer.

Resultaten
Na de cryobehandeling herstelde de maximal voluntary contraction [zeg maar: de kracht] in de beenspieren sneller dan na de PAS- en FIR-behandeling.


Cryotherapie laat sporters sneller herstellen


Cryotherapie laat sporters sneller herstellen


Na de koudebehandeling hadden de sporters bovendien minder last van spierpijn en vermoeidheid.

Hmmmm...
Klinkt allemaal veelbelovend, maar er zit misschien een addertje onder het gras.

De koudebehandeling liet de concentratie van het enzym creatine kinase [CK] in het bloed met een factor 6 toenemen. In de groep die alleen maar rustte was die stijging na 24 uur een factor 4. Het verschil was volgens de onderzoekers niet statistisch significant, maar wij vinden het desondanks aan de hoge kant.

Creatinekinase hoort eigenlijk in spiercellen. Na training komt het, als spiercellen zijn bezweken, toch in het bloed. Hoe hoger de concentratie, hoe groter de spierschade.

Wij voelen aan ons water dat cryotherapie de schade aan de spiercellen na de training vergroot, ook al versnelt het het herstel van de spierkracht. Misschien zouden vooral krachtsporters nog even moeten wachten totdat ze gaan experimenteren met cryotherapie. Totdat we beter weten wat cryotherapie precies in spieren doet.

Bron:
PLoS ONE 6(12): e27749. doi:10.1371/journal.pone.0027749.