06.11.2012

Soms veroorzaakt Clomid psychoses

Soms veroorzaakt Clomid psychoses
Of mannelijke farmacologische sporters ook hun realiteitsbesef kunnen verliezen als ze Clomid gebruiken, dat weten de psychiaters van het Central Institute for Mental Health in Mannheim niet. De gevallen die zij hebben bestudeerd betreffen vrouwen die zwanger wilden worden, niet sporters die na een anabolenkuur hun aanmaak van testosteron willen normaliseren. Maar de studie die de psychiaters publiceerden in Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry is ook voor die laatste groep interessant.

Case
De psychiaters schreven hun artikel nadat ze in contact waren gekomen met een vrouw van 35 jaar, die dagelijks 25 mg clomiphene citrate was gaan gebruiken omdat ze zwanger wilde worden. Voordat haar kuur begon was ze mentaal in orde, maar daarna verloor ze geleidelijk haar greep op de werkelijkheid.

De vrouw kreeg, al snel nadat haar Clomidkuur was begonnen, het idee dat haar werkgever en collega's iets voor haar verborgen hielden. Enkele dagen later veranderde dat idee in de overtuiging dat haar werkgever haar gebruikte als proefpersoon voor een ingewikkeld psychologisch experiment, en dat haar werk eigenlijk alleen maar een test was. Weer enkele dagen begon ze te denken dat ook haar man bij dat experiment was betrokken. Die man greep uiteindelijk in, en bracht haar naar de psychiaters. Die constateerden dat de vrouw een psychose had.

Toen de vrouw hersteld was, schreef ze haar psychose toe aan haar Clomidkuur. Toen de psychiaters de literatuur raadpleegden, ontdekten ze een half dozijn studies die suggereerden dat de vrouw wel eens gelijk zou kunnen hebben. De tabel hieronder vat de cases samen.


Soms veroorzaakt Clomid psychoses


Literatuuronderzoek
Het eerste geval in de tabel dateert uit 1982, [Isr J Med Sci. 1987 Nov;23(11):1156-7.] het tweede uit 1990. [Dtsch Med Wochenschr. 1990 Jun 15;115(24):936-9.] Dat tweede geval had betrekking op een vrouw die leed aan een bipolaire stoornis, net als de vrouw in de derde studie. [Psychosomatics. 2007 Jan-Feb;48(1):65-6.]

De vrouw in de vierde studie [Hum Reprod. 1997 Apr;12(4):706-7.] had in haar jeugd een zelfmoordpoging ondernomen, maar was voordat ze Clomid was gaan gebruiken gezond. De onderzoekers vervingen haar Clomid door HMG, en de symptomen verdwenen.

De vrouwen in de gevallen 5 en 6 [Am J Psychiatry. 1997 Aug;154(8):1169-70.] hadden geen psychiatrisch verleden.

In een review [Hum Reprod. 1998 Nov;13(11):2986-7.] uit de jaren negentig over Clomid als veroorzaker van psychoses concluderen artsen dat de eerste verschijnselen 2-7 dagen na het begin van een Clomidkuur de kop op steken, en dat de psychose verdwijnt nadat het gebruik is gestaakt.

De psychiaters uit Mannheim vonden een dierstudie waarin anti-oestrogenen de hersenen meer dopamine laten produceren, waarschijnlijk als gevolg van het wegvallen van de werking van oestrogenen in de hersenen. Dat effect zou de psychoses kunnen veroorzaken, vermoeden ze. Een hoge dopaminespiegel in de hersenen kan bij gevoelige individuen psychoses uitlokken.

Bodybuilders
Nogmaals, de psychiaters hebben het in hun publicatie over vrouwen, niet over farmacologische sporters. Maar blijkens praktijkervaringen die bodybuilders delen op de boards spelen zich in de hersenen van sommige farmacologische sporters soortgelijke processen af als in de hersenen van de vrouwen in deze publicatie. Vandaar dit stukje.


Soms veroorzaakt Clomid psychoses


Bron:
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Jul 1;32(5):1338-9.