Opgeladen: 14-6-2017
Opgeborgen in: Yoga, mentale training & meditatie
Translation: The anti-aging effect of a simple relaxation exercise (1-8-2017)

Het anti-aging-effect van een eenvoudige ontspanningsoefening

Een eenvoudige ontspanningsoefening heeft op wat oudere mannen en vrouwen een niet te miskennen anti-aging-effect. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Shahrekord in Iran. Muscular progressive relaxation-oefeningen verminderen vermoeidheid, maken vitaler, verbeteren het dagelijkse lichamelijke functioneren, laten de hersenen beter werken en maken emotioneel stabieler.

Studie
De onderzoekers lieten gedurende 3 maanden 30 redelijk gezonde ouderen - hun gemiddelde leeftijd was 65 - 3 keer per week muscular progressive relaxation-oefeningen uitvoeren. Tijdens de sessies, die zo'n 45 minuten duurden, spanden de proefpersonen telkens weer een andere spiergroep, en ontspanden die daarop.

Om dat ontspannen gaat het bij muscular progressive relaxation: de oefening moet je weer leren hoe is om volledig ontspannen te zijn, en vooral hoe je die staat kunt bereiken. Als je googelt op progressive relaxation vind je moeiteloos meer informatie.

Voordat de oefeningen begonnen, en toen de drie maanden waren afgelopen, bepaalden de onderzoekers aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten [de SF-36 en de FSS] hoe het met proefpersonen ging.

Een controlegroep van 30 vergelijkbare ouderen deed niet aan ontspanningsoefeningen.

Resultaten
De ontspanningsoefeningen maakten de proefpersonen fysiek en psychologisch fitter. Ze rapporteerden dat alledaagse lichamelijke activiteiten ze beter afginge en pijntjes verminderden. Daarnaast voelden de proefpersonen zich vitaler. Nadenken en herinneren verliep beter en hun emotionele stabiliteit nam toe.


Het anti-aging-effect van een eenvoudige ontspanningsoefening


Het anti-aging-effect van een eenvoudige ontspanningsoefeningTegelijkertijd verminderden de ontspanningsoefeningen het percentage proefpersonen met ernstige vermoeidheid.


Het anti-aging-effect van een eenvoudige ontspanningsoefeningConclusie
"The findings of the present study indicated that progressive muscle relaxation caused an increase in individual's ability to do daily activity independently of others and positively affected other aspects of quality of life", vatten de onderzoekers samen.

"Regarding the findings of the present study, we can conclude that the elderly quality of life could be promoted, their fatigue severity can be mitigated, their independence in doing daily activities is further increased, and finally, they can help achieve a prosperous and healthy aging through implementing a regular program of progressive muscle relaxation."

Bron:
Acta Med Iran. 2016 Jul;54(7):430-6.

Meer:
Eenvoudige ontspanningsoefening halveert cortisolspiegel (9-6-2009)


Meditatie bestrijdt verkorting genetische levensduur door stress

Half uur mediteren per dag beschermt tegen burnout

Sporters minder vaak ziek door cursus 'Omgaan Met Stress'

Meditatie bestrijdt verkorting genetische levensduur door stress
Als je elke dag 12 minuten een meditatieve yoga-oefening uitvoert, activeer je een enzym dat de telomeren in je DNA langer maakt.

Half uur mediteren per dag beschermt tegen burnout
Als je gebukt gaat onder continue psychologische stress, en vreest dat je daardoor vroeg of laat een depressie of burnout zult krijgen, denk dan eens aan meditatie.

Sporters minder vaak ziek door cursus 'Omgaan Met Stress'
Een korte training die sporters leert omgaan met psychologische stress vermindert het aantal dagen dat zwaar trainende sporters ziek zijn.