0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Anti-aging       Hart & bloedvaten       Anabolica & studies       Anabolica & risico's    

0 3 - 0 7 - 2 0 1 0

  Testosteron te gevaarlijk voor oudere mannen - trial afgebroken (N Engl J Med. 2010 Jun 30. [Epub ahead of print].)

Het doek voor testosteron als anti-verouderingsmiddel is gevallen. In de VS is een trial, waaraan oudere mannen testosterongels gebruikten, voortijdig afgebroken. Dat gebeurde toen duidelijk werd dat het mannelijk hormoon de kans op potentieel dodelijke hart- en vaatziekten fors verhoogde. De resultaten van het onvolledige onderzoek verschenen afgelopen woensdag in de New England Journal of Medicine.

Testosteron te gevaarlijk voor oudere mannen - trial afgebroken
Bijna alle studies naar de effecten van testosteron zijn betaald door de industrie. Dat is een probleem. De kans bestaat dat die studies een vertekend beeld geven van de risico's, concludeerden artsen van Mayo Clinic drie jaar geleden. De artsen probeerden vast te stellen hoe goed of slecht testosteronpreparaten voor het hart zijn.

De Amerikaanse overheid, in de vorm van de National Institute on Aging of the National Institutes of Health, wilde weten of je oudere mannen in conditie kunt houden als je ze testosteron geeft, en betaalde daarom de Testosterone in Older Men with Mobility Limitations trial. In die trial gaven onderzoekers aan ongezonde mannen van 65 en ouder zes maanden achtereen de testosterongel Testim van Auxilium Pharmaceuticals. De mannen smeerden dagelijks 10 gr gel op hun lichaam. Daarin zit 100 mg testosteron. Als dat nodig was, verhoogden of verlaagden de onderzoekers de dosis.

Eigenlijk zouden in totaal 252 mannen aan de proef meedoen. De helft zou een placebo krijgen, en de andere helft Testim. De onderzoekers hadden pas 209 mannen gerecruteerd toen een commissie besloot dat de proef moest stoppen. Teveel mannen in de testosterongroep werden ziek.


Testosteron te gevaarlijk voor oudere mannen - trial afgebroken


In totaal waren er in de testosterongroep 23 'incidenten'. Mannen kregen pijn in hun borst, een verhoogde bloeddruk, vielen flauw, kregen een hartaanval, hadden een by-pass nodig, kregen een beroerte - en er was zelfs een sterfgeval. In de placebogroep waren er slechts 5 incidenten - en die waren minder ernstig dan die in de placebogroep.

Hieronder zie je de 'cardiovasculaire incidenten' tijdens de proef, daaronder alle 'incidenten' waarvoor de proefpersonen naar een dokter moesten.


Testosteron te gevaarlijk voor oudere mannen - trial afgebroken
Testosteron te gevaarlijk voor oudere mannen - trial afgebroken


Nadat de 6 maanden voorbij waren hielden de onderzoekers de proefpersonen nog 3 maanden in de gaten. In die periode nam in de testosterongroep het aantal 'incidenten' verder toe.

Positief effect op de kracht had de testosteronsuppletie trouwens wel. De kracht die de mannen op de chestpress en legpress ontwikkelden nam toe, en traplopen ging beduidend makkelijker.


Testosteron te gevaarlijk voor oudere mannen - trial afgebroken


De mannen waren in een slechte conditie. Veel proefpersonen hadden een hoge bloeddruk, diabetes of een hart- of vaataandoening. Hun gemiddelde leeftijd was 74 jaar. De onderzoekers concluderen dat in ieder geval dit soort oudere mannen geen testosteron moeten gebruiken, maar houden de deur open voor het gebruik door andere groepen. "Caution is warranted in extrapolating these findings to other populations, particularly young men who have hypogonadism without cardiovascular disease or limitations in mobility", schrijven ze.

De makers van deze studie zijn geen doorsnee-wetenschappers. Het zijn experts. Als deze mensen zeggen dat oudere mannen geen testosteron moeten gebruiken, dan kun je dat maar op één manier uitleggen: testosteron is anti-ageing drug àf.

Onderzoek naar effect testosteronkuur op hart onbetrouwbaar (11-3-2010)
Testosteron is helemaal niet zo goed voor oudere mannen (16-1-2008)
Ouderen & testosteron: minder effect, meer bijwerkingen (28-11-2004)

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken