0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Vorige editie       Recentere editie       Creatine       Aminozuren    

0 9 - 0 3 - 2 0 0 9

  Studie: creatine ethyl ester werkt niet (J Int Soc Sports Nutr. 2009 Feb 19;6:6.)

Ordinaire creatine werkt volgens een studie van Baylor University beter dan creatine ethyl ester. Beginnende sporter die de creatine-analoog gebruiken hebben daar bijna niets aan, aldus de studie. Wijzelf plaatsen onze vraagtekens bij die studie, maar we laten de feiten voor zichzelf spreken. Oordeel zelf.

Creatine ethyl ester [structuurformule hieronder] is een ethylanaloog van creatine. De ethylgroep maakt dat het molecuul minder goed oplost in water. Volgens de makers van supplementen met creatine ethyl ester
Studie: creatine ethyl ester werkt niet
staat daar tegenover dat de analoog makkelijker de spiercel binnenkomt. Daarom zou de stof, mits een half uur tot een uur ingenomen voor een training met gewichten, beter werken. Dat is overigens ook de ervaring van veel gebruikers.

Al uit een studie uit 1955 bleek echter dat creatine ethyl ester in een zure omgeving omzet in het nauwelijks actieve creatinine. [J Amer Chem Soc. 1955;77:178180.] Dat is nog niet lang geleden nog eens bevestigd in een Britse reageerbuisstudie, die overigens niet is gepubliceerd maar in 2007 is gepresenteerd op een congres over sportvoeding. [Link] Maar humane studies, waarin proefpersonen creatine ethyl ester slikken, waren er nog niet.

Tot nu.

De onderzoekers deden een proef met dertig jonge mannen die nog nooit eerder hadden getraind. De ene groep kreeg een
placebo, en trainde met gewichten. De andere groep trainde ook, en slikte gewone creatine, en nog een andere groep trainde en slikte daarbij de creatine ethyl ester van Labrada. De eerste week gebruikten de proefpersonen dagelijks twintig gram creatine of de ethylanaloog daarvan. De zes weken daarna slikte de proefpersonen dagelijks vijf gram van het supplement. Dat gebeurde 's ochtends. De proefpersonen trainden wanneer ze maar wilden. |e gebruikten het supplement dus niet zoals dat eigenlijk zou moeten.

Werken deed creatine ethyl ester [CEE] nauwelijks. De hoeveelheid creatine in de spier nam er wel een beetje door toe, maar de ordinaire creatine [CRT] deed het beter.


Studie: creatine ethyl ester werkt niet


In het bloed van de proefpersonen zorgde creatine ethyl ester voor een fikse toename van de hoeveelheid creatinine.


Studie: creatine ethyl ester werkt niet


Na zeven weken suppletie bleek dat de gebruikers van creatine evenveel vooruitgang hadden geboekt als de gebruikers van creatine ethyl ester en de placebogroep. Qua lichaamssamenstelling en de ontwikkeling van de spierkracht gingen alle drie de groepen ongeveer evenveel vooruit.


Studie: creatine ethyl ester werkt niet


"It can be concluded that a large portion of the creatine ethyl ester was being degraded within the GI tract after ingestion", besluiten de onderzoekers. "Furthermore, it appears that the skeletal muscle uptake of creatine ethyl ester uptake was not significant enough to increase skeletal muscle creatine levels without significant degradation to creatinine occurring".

Dat is de conclusie van de onderzoekers. Maar eigenlijk heeft creatine ethyl ester in deze studie geen eerlijke kans gehad.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken