Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Aminozuren       Krachttraining & voeding       Spirulina       Plantaardige eiwitten    

0 4 - 1 0 - 2 0 0 8

  Spirulina jaagt anabolisme meer op dan caseïne (Eur J Nutr. 2008 Oct;47(7):393-400.)
Wat zou het voor het milieu - en de winstmarges van de industrie - toch mooi zijn als we spirulina gingen eten in plaats van vlees. Een hectare kweekvijver waarin je de eetbare blauwalg - eigenlijk: cyanobacterie - kweekt levert zeshonderd keer meer eiwit op dan een hectare weiland waar je koeien laat lopen. Spirulina bestaat voor
Spirulina jaagt anabolisme meer op dan caseïne
65 procent uit eiwit.
Maar is dat eiwit ook goed voor je?
Ja, zeggen onderzoekers van de Braziliaanse Sao Paulo State University. Spirulina is voor je spieren misschien zelfs beter dan het zuivel-eiwit caseïne.
De Brazilianen deden proeven met ratten. Die waren toen de proef begon dertig dagen oud. De proef duurde totdat de ratten negentig dagen oud waren - de leeftijd waarop ratten volwassen worden.
De onderzoekers verdeelden hun proefdieren in twee groepen. De ene kreeg een dieet waarbij de eiwitten - zeventien procent van de totale inname aan energie - uit caseïne kwamen. De andere groep haalde zijn eiwitten uit spirulina. De twee diëten waren voor de rest hetzelfde.
De ratten in de spirulinagroep hadden iets minder gegeten dan de ratten in de caseïnegroep, maar dat verschil was statistisch niet significant.
Toen de onderzoekers de spieren van de ratten in het lab bestudeerden, zagen ze echter wel verschillen. De aanmaak van spiereiwit in de soleus van de dieren was bijvoorbeeld verhoogd in de spirulinagroep. Dat zie je hieronder.

Spirulina jaagt anabolisme meer op dan caseïne

In een andere kuitspier, de gastrocnemius, hadden de ratten van de spirulinagroep bovendien meer van het samentrekkende spiereiwit myosine opgebouwd. Dat zie je hieronder.

Spirulina jaagt anabolisme meer op dan caseïne

Aan de andere kant joeg spirulina de spierafbraak op. Dat effect was niet statistisch significant.
Je zou verwachten dat de ratten in de spirulinagroep meer spiermassa hadden opgebouwd, maar daarover kunnen de Brazilianen je niets vertellen. Ze hebben het niet onderzocht. Ze hebben wel gekeken hoeveel eiwit, vet en vocht het lichaam van de ratten bevatte, maar volgens die analyses was er geen verschil tussen de groepen. [Meer eiwit kan ook betekenen dat de organen groter zijn.]
Om iets te zeggen over het anabolisme moeten de onderzoekers bijvoorbeeld ook meten hoeveel stikstof de ratten vasthouden, of spieren gaan wegen. Ze werken aan studies waarin ze dat gemis goedmaken. Als die er zijn weten we of er straks misschien spirulinashakes in de supplementenwinkels zullen opduiken.
In de sport zijn dierlijke eiwitten heilig verklaard. Daar is ook reden voor, want de aminozuren in zuiveleiwit, vleeseiwit en eiwit uit eieren sluit naadloos aan bij de menselijke behoefte aan aminozuren. De biologische waarde van dierlijke eiwitten is hoog, zeg je dan.
Aan de andere kant zijn er studies - vooral dierstudies, moeten we eerlijkheidshalve opmerken - waar niet-dierlijke eiwitten helemaal niet zo beroerd uit naar voren komen. Eiwit uit boekweit stimuleert de spiergroei bij ratten, weten we uit zulke studies. Het is verdraaid moeilijk om als consument aan boekweit-eiwit te komen, maar het is als bestanddeel opgedoken in sportsupplementen. Of die ook echt werken weten we niet.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken