Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Anabolen & studies       Anabolen & risico's       Oxandrolone       Kanker & preventie    

1 5 - 1 1 - 2 0 0 3

Spieren die je wint met kuurtje oxandrolone blijven zitten

Spieren dit je wint door een kuurtje oxandrolone (de actieve stof in Anavar) zijn duurzaam. Een half jaar later zitten ze er nog, suggereert een onderzoek naar mensen met brandwonden.

Het onderzoek waar dit stukje over gaat is verricht door Robert Demling en Leslie DeSanti. De onderzoekers gaven van het anabool oxandrolone aan mensen met ernstige brandwonden om het verlies aan spierweefsel tijdens het herstelproces tegen te gaan.

De mannelijke patienten kregen geen oxandrolone als ze prostaatkanker hadden of een verhoogde concentratie van het prostaatkankereiwit PSA. De vrouwelijke patienten kregen geen oxandrolone als ze borstkanker hadden. De onderzoekers stopten met de toediening toen de proefpersonen meer dan negentig procent van hun verloren gewicht hadden teruggekregen. De dosering was 20 milligram per dag.

Het werkte. In de onderstaande figuur kun je zien hoe de proefpersonen (22 mensen in de controlegroep en 23 in de oxandrolonegroep) reageerden. Zes maanden na het aflopen van de kuur was de winst bij de anavargroep nog steeds hoger dan de toename van het lichaamsgewicht bij de controlegroep.


Spieren die je wint met kuurtje oxandrolone blijven zitten


Meer lichaamsgewicht betekende ook verhoudingsgewijs meer vetvrije massa, bepaalden de onderzoekers. Hieronder zie je dat, toen de toediening was afgelopen (discharge from rehab) de oxandrolonegroep een lager vetpercentage had dan de controlegroep. Je ziet ook hoe, zes maanden nadat de toediening was gestopt, de oxandrolone-groep nog steeds meer vetvrije massa had (post discharge) dan de controlegroep.


Spieren die je wint met kuurtje oxandrolone blijven zitten


Als je deze conclusies doortrekt naar anabolengebruikers zou je kunnen hypothetiseren dat je de kilo's die je wint na een bescheiden oxandrolone-kuurtje kunt vasthouden. In ieder geval tot zes maanden na je kuur.

Maar...

Er is iets raars met de studie van Demling aan de hand. In het artikel schrijven de onderzoekers dat de controlegroep sprekend leek op de oxandrolone-groep. Beide groepen verloren negen tot tien procent van hun lichaamsgewicht, staat er op de tweede bladzijde van hun stuk.

In de onderstaande tabel, die de eigenschappen van de controle- en oxandrolone-groep met elkaar vergelijkt voordat de proef begon, staat echter iets wat daar niet mee rijmt. De controlegroep was 6.2 kilo lichaamsgewicht verloren, de ocandrolone-groep gemiddeld 16 kilo. Als beide groepen procentueel evenveel verloren, dan wil dat zeggen dat de proefpersonen in de oxandrolone-groep ongeveer behoorlijk veel zwaarder waren dan de proefpersonen in de controlegroep.


Spieren die je wint met kuurtje oxandrolone blijven zitten


Robert Demling, Leslie DeSanti. Oxandrolone induced lean mass gain during recovery from severe burns is maintained after discontinuation of the anabolic steroid. Burns, doi:10.1016/j.burns.2003.08.003. Accepted 1 August 2003.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken