Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Soja       Testosteronverhogende supplementen       Antioestrogene supplementen       Plantaardige eiwitten    

1 6 - 0 5 - 2 0 0 8

  Sojakuur helpt low-T-man aan meer testosteron (Fertil Steril. 2007 Dec;88(6):1632-6.)
Hoe de testosteronspiegel van mannen reageert op soja hangt af van hoe hoog die testosteronspiegel van nature is. Dat concluderen Slowaakse onderzoekers uit proeven met een kleine tachtig jonge mannen en vrouwen. Bij mannen met een geringe aanmaak van testosteron verhoogt soja de spiegel een beetje.
Volgens fervente liefhebbers van dood dier heeft soja vervrouwelijkende eigenschappen. Soja maakt mannen homoseksueel, heeft een Amerikaanse predikant annex voedingsgoeroe wel eens gewaarschuwd. Dat spoort niet met dierproeven waarin ratten hun hele leven lang soja krijgen. In die studies verhoogt zo'n dieet de testosteronspiegel op middelbare leeftijd. In sommige humane studies verlaagt soja de testosteronspiegel een beetje, in andere studies niet.
Slowaakse en Tsjechische onderzoekers wilden niet alleen meer weten over de endocrinologische effecten van soja, maar ook over de mentale effecten. Die testten de onderzoekers door te achterhalen hoe goed de proefperpersonen in hun hoofd driedimensionale objecten konden draaien. Mental rotation, heet dat.
De proefpersonen aten een week lang elke dag twee gram sojabonen per kilo lichaamsgewicht. De onderzoekers testten de proefpersonen voordat de sojakuur begon, vlak nadat die was afgelopen en na een wash out-periode van een week. Hieronder zie je hoe goed de mannelijke en de vrouwelijke proefpersonen scoorden op de mental rotation-test.

Sojakuur helpt low-T-man aan meer testosteron

De consumptie van soja verbeterde bij zowel mannen als vrouwen het ruimtelijk inzicht. Ruimtelijk inzicht is beter naarmate er meer androgenen in het lichaam aanwezig zijn. Daarom hebben mannen gemiddeld een beter ruimtelijk inzicht dan vrouwen.
Hieronder zie je het effect van de sojakuur op de estradiol- en testosteronspiegel van vrouwen. De afname van de estradiolspiegel was statistisch significant.

Sojakuur helpt low-T-man aan meer testosteron

Toen de onderzoekers de estradiolspiegel van de mannen bestudeerden, zagen ze geen statistisch significant effect. Maar toen de onderzoekers hun mannelijke proefpersonen in twee groepen onderverdeelden - een groep met veel testosteron in het speeksel [hihg st] en een groep met weinig testosteron in het speeksel [low st] - was dat effect er ineens wel.

Sojakuur helpt low-T-man aan meer testosteron

Bij de mannen met wat minder testosteron verlaagde de sojakuur de estradiolspiegel.
Hetzelfde is aan de hand met de testosteronspiegel. Bij de high st-groep heeft de sojakuur geen effect, hoewel na het aflopen daarvan de testosteronspiegel in deze groep stijgt. Bij de low st-groep verhoogt de sojakuur de testosteronspiegel.

Sojakuur helpt low-T-man aan meer testosteron

De endocrinologische effecten van de sojakuur zijn echter niet zo groot dat ze het stimulerende effect op het ruimtelijk inzicht kunnen verklaren, denken de onderzoekers. "The mechanism of phytoestrogens and other soybean components on brain neurons, however, remains unclear and should be the target for further follow-up studies concerning their detailed molecular mechanism of action", besluiten ze hun artikel.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken