0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Melatonine       Tryptofaan       Aminozuren       Slaap    

1 7 - 0 9 - 2 0 1 0

  Slaapmiddel L-tryptofaan werkt ook overdag (Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1983 Jun;55(6):652-61.)

Een dosis L-tryptofaan voordat je in bed stapt verkort de tijd die je nodig hebt om in te slapen. Het aminozuur werkt ook als je overdag een dutje wilt doen, ontdekten onderzoekers van het Amerikaanse Naval Health Research Center in de vroege jaren tachtig.

Slaapmiddel L-tryptofaan werkt ook overdag
Sinds 1967 weten wetenschappers dat tryptofaan, een aminozuur dat gewoon in eiwitrijke voedingsmiddelen voorkomt, werkt als een slaapmiddel. Een hypnoticum, heet zo'n stof in medische kringen. Hoe dat precies kan is nog steeds niet helemaal duidelijk. Hiernaast zie je hoe de lichaam tryptofaan omzet in verwante verbindingen. Twee daarvan zouden in theorie slaperig kunnen maken: serotonine en melatonine.

De belangstelling van het Naval Health Research Center was echter niet gericht op de fundamenteel-wetenschappelijke discussie over het mechanisme achter slaap. De Amerikanen wilden weten of ze tryptofaan kunnen gebruiken om soldaten fitter te maken. Slaap maakt fit, maar in crisissituaties hebben soldaten weinig tijd om te slapen. Stoffen die het inslapen versnellen laten soldaten efficiënter omgaan met hun schaarse slaaptijd.

De onderzoekers gaven 15 mannen en 5 vrouwen een keer 's morgens vroeg om 9.00 uur en keer tussen de middag om 13.00 4 gram L-tryptofaan. Die dosis is aan de hoge kant, maar eerdere studies suggereerden dat je zoveel nodig hebt als je overdag wilt inslapen. Ze herhaalden de proeven met een placebo.

Ongeveer 75 minuten na inname van L-tryptofaan piekt de spiegel van het aminozuur. Daarom gingen de proefpersonen een uur nadat ze hun pillen hadden geslikt liggen in een donkere kamer.


Slaapmiddel L-tryptofaan werkt ook overdag


De inslaaptijd van de proefpersonen halveerde door het supplement. Andere waarden veranderden niet statistisch significant.

De onderzoekers vermoeden dat het slaapbevorderende effect van trypofaan met serotonine heeft te maken. Voortbordurend op wat toen al bekend was over de effecten van serotonine, denken de onderzoekers dat tryptofaan lang niet altijd werkt.

Serotonine is opwekkend in personen die onrustig zijn. Veel serotonine in de hersenen werkt bovendien alleen rustgevend als de omgeving dat ook is. 'Rustgevend' is geen eigenschap die op crisissituaties van toepassing is, en soldaten zijn in oorlogssituaties opmerkelijk vaak 'onrustig'. Maar dat neemt niet weg dat de studie interessant is voor gewone mensen die om wat voor reden dan ook beter willen slapen.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken